Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XIII; No 2982
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCXLVIII)

.

 trudności, problemy / problems

 

"Uważam, że najlepszy sposób na rozwiązanie problemu to znalezienie w nim nieco humoru."
"I think the next best thing to solving a problem
is finding some humor in it." 

 Frank A. Clark


 "Człowiek to jedyny zwierz dla którego jego własne istnienie stanowi problem, który musi rozwiązać."
"Man is the only animal for whom his own existence
is a problem which he has to solve."

Erich Fromm 


"Ciągle napotykamy wiele znakomitych okazji sprytnie przebranych za nierozwiązywalne trudności."
"We are continually faced with a series of great opportunities
brilliantly disguised as insoluble problems."

 John W. Gardner


 "Jednym ze sprawdzianów zdolności przywódczych jest umiejętność rozpoznanie trudności 
zanim ta stanie się niebezpieczeństwem."
"One of the tests of leadership is the ability
to recognize a problem 
before it becomes an emergency."

 Arnold H. Glasgow


"Trudności to cena jaką płacisz za postęp,"
"Problems are the price you pay for progress."

 Branch Rickey


 "Są tak złożone problemy, że trzeba być bardzo inteligentnym
 i dobrze poinformowanym, 
żeby nie móc podjąć decyzji na ich temat."
"Some problems are so complex 
that you have to be highly intelligent
and well-informed just to be undecided about them."

Dr. Laurence J. Peter 


 "Chciałbym widzieć problem, niezależnie jak skomplikowany, kiedy patrzymy nań we właściwy sposób, 
nie stanie się jeszcze bardziej skomplikowany."
"I have yet to see any problem, however complicated,
which, when you looked at it in the right way,
did not become still more complicated."

Poul Anderson 


[QZE09::114];[QEP64::136]
 w sieci:28.5.2012; No: 2982;

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter