Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIII; No 2977
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

a

 

 

.

 

 

 

Jedno zdumienie dziennie..

.
 

Norman Davies w Nowej Zelandii.

Kilka dni temu (11.5.12) odwiedził Auckland znany brytyjsko-polski pisarz i historyk Norman Davies. Na tutejszym Uniwersytecie wygłosił odczyt "Europejska historia. Czego nie-europejczycy zwykle nie znają." Skoncentrował się głównie na różnych aspektach europejskiego kolonializmu, przy tym wiele uwagi poświęcił kolonializmowi na terenie Europy, co często traktowane jest raczej marginesowo. Ekspansja niemiecka 'Drang nach Osten' była takim samym kolonializmem jak walka mocarstw o Afrykę czy Pacyfik. Tak samo przedstawił polskie parcie na wschód - opanowanie Ukrainy czy opanowanie Prus, oraz rosyjskie 'parcie na zachód' i na wschód (Alaska, Kalifornia). Współczesnymi sprawami politycznymi Polski nie zajmował się, to pewnie i dobrze.
Prelekcja nie była ilustrowana żadnymi mapami czy historycznymi ilustracjami, co pewnie podniosłoby atrakcyjność wykładu. Muszę przyznać, że samą prezentacją nie byłem zachwycony. Odnoszę wrażenie, że nie doceniał znajomości przedmiotu przez Polonię no i przez nowozelandzkich słuchaczy. Razem było około 50 osób, ale znaczna część z wydziału historii i nauk politycznych. Prelekcja nie była zbyt dobrze nagłośniona. Polonia dowiadywała się z listu Ambasady a potem pocztą pantoflową. Pilotowała go tu pani Ambasador Beata Stoczyńska. Davies odwiedził też Wellington, gdzie miał odczyt na Uniwersytecie Wiktorii na ten sam temat, a także spotkał się z tamtejszą Polonią. Okazało się jednak, że w sprawach Polonii Pacyficznej nie ma rozeznania, nawet losy tzw 'Dzieci z Pahiatua' były dlań nowością i spotkanie było dość nieudane. Osobnego spotkania z Polonią w Auckland nie było, tutejsze Stowarzyszeni Polaków nie zainteresowało się sprawą. Nie było też żadnych informacji w prasie. Był w Australii, odwiedzi niektóre państewka pacyficzne i wpadnie do Polinezji Francuskiej. 

W Nowej Zelandii książki Normana Daviesa w języku angielskim są dostępne. Ukazują się w księgarniach, kilkanaście pozycji znaleźć można w aucklandzkich skoordynowanych bibliotekach. Szereg osób z Polonii przyniosłona spotkanie jego książki dla zdobycia autografu. Sam autor sprzedaży nie patronował, co czasem zdarza się przy takich okazjach.
Ogólnie odniosłem wrażenie, że Norman Davies jest znacznie lepszy w piórze niż przed mikrofonem. 

foto: Wacław Duda, Uniwesytet w Auckland
[QEQ14::001]E3,124
w siweci: 19.5.2012; nr 2977

 
.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter