Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIII; No 2975

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie...

 

.

     Chcesz dłużej pożyć, dłużej się ucz    
Szkoła przedłuża życie.

Jak wiadomo projektowanie i prowadzenie badań na ludziach jest wszędzie bardzo ograniczone. Nie to co dawniej, kiedy można było całe plemię jakichś dzikusów zarazić kiłą a potem leczyć, czy oddziały wojska napromieniowywać dla eksperymentu. Z tego to względu np. eksperymenty na uczniach są prawie niemożliwe. Ale udało się wyciągnąć bardzo interesujące wnioski z eksperymentu, jakby przypadkiem przeprowadzonego w Szwecji kilkadziesiąt lat temu.  
Zaraz po wojnie w wielu krajach podjęto reformy szkolnictwa średniego. W Anglii już w r. 1944 podniesiono okres obowiązku szkolnego z 14 do 15 lat, a potem nawet do 16.  W Szwecji tak się złożyło, że w r. 1949  w nowych rejonach szkolnych wprowadzono obowiązek 9 lat pobierania nauki, podczas gdy reszta szkół w kraju pozostała przy starym ośmioletnim nauczaniu. W ten sposób ponad milion dzieci w latach 1949 - 1962 uczono wedle dwóch programów. Obecnie przeprowadzono analizę śmiertelności absolwentów tych dwóch systemów nauczania. Wyniki okazały się na tyle pouczające, tak że w r. 1962 wprowadzono powszechnie korzystniejszy system. A był to dziewięcioletni obowiązek szkolny. 
Okazało się, że dzieci o dziesięcioletnim nauczaniu miały mniejszy ryzyko śmierci w wieku 40 do 70 lat, szczególnie na raka, choroby serca i z powodu w wypadków. Śmiertelność w wieku poniżej 40 lat była w obu grupach podobna. 
Teraz przeprowadzenie takich badań byłoby niemożliwe. Skracanie nauki jednym a przedłużanie drugim uznanoby za coś nieetycznego i żadne komisje etyki badań by na to nie pozwoliły. 

[QZE09::107];[QEQ14::106]
w sieci 17.5.2012; nr 2975

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter