Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIII; No 2974

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

                     

   

 

   

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Marnotrawstwo pożywienia a ekologia.

Niepokojąca to bardzo informacja. Wedle oceny specjalistów brytyjskich aż 30 procent pożywienia w skali globalnej jest marnowane. Wynika to z nadprodukcji w krajach rozwiniętych i olbrzymiego marnotrawstwa przy równoczesnym straszliwym niedoborze żywności w krajach trzeciego świata. Jak dotąd, nie widać perspektyw rozwiązania tego problemu. Darowizny nie stanowią rozwiązania, najwyżej mogą ratować umierających. Zresztą darowizny to pomoc doraźna, potrzebna jest fundamentalna zmiana profilu produkcji i konsumpcji, a to zawiły problem i ekonomiczny, a przede wszystkim polityczny. 
Jako przykład marnotrawstwa to mleko i produkty mleczne w Anglii. Aż  360.000 ton mleka rocznie idzie wprost do ścieków. W 99 procentach to wynik nadmiaru podaży i przeterminowania na półkach. Przy racjonalnej gospodarce są to straty w pełni do ominięcia. W końcowym etapie to mleko 'powraca' do swojej formy pierwotnej - to znaczy wprowadza do atmosfery 100.000 ton dwutlenku węgla, podstawowego gazu cieplarnianego (CO2). Jest to tyle samo, ile wpuszcza do atmosfery 20.000 samochodów. 
Inny problem to nawyki pokarmowe w różnych krajach. W krajach rozwiniętych coraz więcej spożywa się pokarmów mięsnych, co wymaga ciągłej intensyfikacji uprawy roślin. A intensywna uprawa to masowe nawożenie, między innymi nawozami azotowymi. Gleba nasycona azotanami emituje znaczne ilości podtlenku azotu (N2O) do atmosfery, i choć procentowo mało go jak dotąd w atmosferze, jest jednak 300 razy 'sprawniejszym' gazem cieplarnianym. A to wiele. 
To nawyki pokarmowe skłaniają nas do mięsożerstwa.  Japończycy zjadają o połowę mniej drobiu na osobę w porównaniu do krajów zachodnich. Gdyby sprowadzić wymogi pokarmowe krajów zachodnich do wymogów Japończyków, którzy przecież nie głodują, to samo to ograniczenie odpowiadałoby wycofaniu na stałe aż 20 milionów samochodów, jeśli idzie o emisję CO2.
Biorąc pod uwagę nieunikniony przyrost liczebny ludności świata, przyszłość przedstawia się jeszcze bardziej niepokojąco. 

O gazach cieplarnianych patrz tu.

[QZE09::105];[QEQ14::088]
w sieci 14.5.2012; nr 2974

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter