Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XIII; No 2972
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCXLVII)

.

czytanie / reading

 


"Czytanie jest tym dla umysłu, czym jest ćwiczenie dla ciała."
"Reading is to the mind what exercise is to the body."
Joseph Addison 
 "Czytanie to najlepszy lek dla chorego, 
najlepsza muzyka dla smutnego, 
najlepszy doradca dla zrozpaczonego, 
najlepsza pociecha dla znękanego'"
"Reading is the best medicine for a sicke man, 
the best musicke for a sadde man, 
the best counsel for a desperate man, 
the best comfort for one afflicted."

 John Florio,  1578


Jeżeli książka którą czytamy nie budzi nas 
jak uderzenie pięścią w głowę, to po co ją czytać? 
Książka powinna być jak czekan 
by przełamać w nas zamarznięte morze."
"If the book we are reading does not wake us, 
as with a fist hammering on our skull,
 why then do we read it? 
A book should serve as an ice-axe 
to break the frozen sea within us."

Franz Kafka


 "Nabycie nawyku czytania to zbudowanie dla siebie 
schronienia przed wszystkimi cierpieniami życia."
"To acquire the habit of reading is to construct for yourself 
a refuge from almost all of the miseries of life."

W. Somerset Maugham


 "Nie słyszałem o żadnym kłopocie
którego godzina czytania nie zdołałaby uśmierzyć."
"I've never known any trouble 
that an hour's reading didn't assuage."

Charles de Montesquieu


"Jednym z największych podarunków jakimi dorosły 
może obdarzyć swoje dzieci i społeczeństwo - 
to czytanie dzieciom."
"One of the greatest gifts adults can give 
to their offspring and to society - 
is to read to children."

Carl Sagan


"Nie wszyscy czytelnicy są przywódcami, 
ale wszyscy przywódcy są czytelnikami."
"Not all readers are leaders, 
but all leaders are readers."

Harry S Truman
(prezydent nie spotkał się pewnie z ochlokracją...)


[QZE09::103];[QEQ14::067]
No: 2972; w sieci:12.5.2012

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter