Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIII; No 2969

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

                                     

Jedno zdumienie dziennie...

.

 

 

Książki polskie w Internecie światowym (1)
Hathi Trust Digital Librarary

Istnieje na świecie kilka bardzo porządnych i zasobnych bibliotek internetowych (nazywanych Digital Libraries - jakoś nie wychodzi spolszczenie - biblioteka książek zdygitalizowanych?). Jedną z poważniejszych jest Hathi Trust Digital Librarary prowadzona przez specjalny ośrodek naukowy przy uniwersytetach w stanie Indiana i Illinois, współpracujący z sześćdziesięcioma bibliotekami na całym świecie. Dziwna trochę nazwa pochodzi od ... słonia w hindi - symbolu mądrości i siły, znanego z doskonałej pamięci. Przez kilkanaście lat udało się tam zgromadzić imponujący zbiór:

liczba woluminów  10.210.500
liczba tytułów     5.422.322
co na półkach zajęłoby               195 km
o łącznej masie          8.296 ton
wydawnictwa seryjne       269.171
liczba stron zdukumentowanych 3.573.675.000
objętość komputerowa     458 Tb (terabajtów)
z tego dostępnych w domenie publicznej 2.902.548 wol. (28%)

Niestety, polskie pozycje w światowych zbiorach pojawiają się bardzo rzadko. Przykładowo podaję kilkanaście polskich książek z zakresu historii i nauczania z kolekcji Hathi:

Żywioł polski na ziemiach litewskich, ze szczególnem uwzględnieniem obszarów okupowanych przez mocarstwa centralne. Stosunki ludnościowe i własność ziemska, szkic statystyczny z mapka i tablicami w tekście ... 
autor: Swiechowski, Marjan. 
 (1917)

Trzeci Maj, z dodatkiem "Katechizmu narodowego" (1791). 
 (1916)

Język polski i jego historya, z uwzględnieniem innych języków na ziemiach polskich. 
 (1915)

Manifestacje warszawskie w 1861 r. Z dodatkiem "Śpiewów nabożnych" (1861) 
 (1916)

Kultura pradziejowa na ziemiach Polski : zarys 
autor: Gąssowski, Jerzy. 
 (1985)

Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski 
autor: Krassowski, Witold, 1917-1985. 
 (1989)

Obrazy z dziejów Polski ... 
autor: Szelągowski, Adam, 1873-1961. 
 (1924)

Z zagadnień ustrojowych Polski. 
autor: Balzer, Oswald, 1858-1933. 
 (1917)

Sprawozdanie z działalności Amerikańskiego Komitetu dla Obrony Polski Centrala na stany wschodnie. 
autor: Amerikański komitet dla obrony Polski. 
 (1920)

Wypisy polskie na klasę IV : wraz z ćwiczeniami i rozbiorami stylistycznemi. 
autor: Galle, Henryk. 
 (1922)

Ustrój państwowych władz administracyjnych na ziemiach Polski. Z dodatkiem, zawierającym postępowanie administracyjne.
Main Author: Kumaniecki, Kazimierz Władysław, 1880-1941,
 Kraków, L. Frommer, 1921.

Polskie zasoby internetowe, na tle przedstawionych powyżej, przedstawiają się marnie, a w ujęciu historycznym, wręcz żenująco. W roku 2003 zapoczątkowała działalność Polska Biblioteka Internetowa (PBI, opisana tu i tu) w ramach Ministerstwa Administracji (!). Potem miała jeszcze jakieś przejścia, zresztą prowadzona była niezdarnie. Wreszcie w 2008 przeszła pod kuratelę Biblioteki Narodowej i tak działa dotąd. Fachowo, rzeczowo, ale ma zaledwie 38.000 dostępnych jednostek bibliograficznych. Teraz działa pod nazwą CBN -Cyfrowa Biblioteka Narodowa (National Digital Library Polona) pod tym adresem. Niestety, korzystanie jest utrudnione. Nie można sprowadzać na własny komputer całych książek, oglądać trzeba tkwiąc w sieci, a  kopiować można tylko poszczególne strony. Tę wadę w dostępności ma też zbiór Hathi. Hahti ma też szereg pozycji 'do ograniczonego przeszukiwania'. Nie ogląda się wtedy całości, szuka się tylko określonych słów czy haseł. Tłumaczy się to ograniczeniami wynikającymi z praw autorskich. 
O ile się orientuję, w Polsce istnieje szereg lokalnych bibliotek sieciowych i uczelnianych, ale jakiejś koordynacji katalogowej nie widać. Najgorsze jest jednak to, że wiele skomputeryzowanych pozycji dostępnych jest tylko na miejscu. To sprzecza się z istotą bibliotek sieciowych, ale jakoś niektórym wydaje się uzasadnione. 
O innych bibliotekach sieciowych postaram się napisać wkrótce.
Sam dumny jestem z tego, że założyłem bibliotekę sieciową, pewnie pierwszą
polską, bo już piętnaście lat temu. Jest w niej tylko kilkadziesiąt pozycji, większość to wydawnictwa rzadkie, na przykład zbiorki poetyckie wydawane przez Armię Andersa w Persji i Jerozolimie. Dziwne to, ale mimo tej skromnej liczebności zasobów, w dalszym ciągu mam codziennie kilkudziesięciu użytkowników. Najczęściej z kręgów emigracji w różnych krajach. 

[QZE09::102];[QEQ14::003]
w sieci 5.5.2012; nr 2969

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter