Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIII; No 2964

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

                                                                                              

Jedno zadumanie dziennie...

 
.
 

Jan Paweł II

"Refren"

Kiedy myślę: Ojczyzna, 
szukam drogi, 
która zbocza przecina jakby prąd wysokiego napięcia, 
biegnąc górą - tak ona biegnie stromo w każdym z nas i nie pozwala ustać. 
Droga biegnie po tych samych zboczach, 
powraca na miejsca te same, 
staje się wielkim milczeniem, 
które nawiedza co wieczór zmęczone płuca mej ziemi


"Myśląc ojczyzna"

Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,
Która ze mnie przebiega ku innym,
Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
Z niej się wyłaniam... 
Gdy myślę Ojczyzna - 
By zamknąć ją w sobie jak skarb. 
Pytam wciąż, jak go pomnożyć,
Jak poszerzyć tę przestrzeń,
Którą wypełnia.

Watykan, 1.5.2011

[QZE09::095];[QEQ13::185]
w sieci 30.4.2012; nr 2964

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter