Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XIII; No 2950
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCXLV)

.

być sobą / true to thyself

 

 Nikt nie może mieć jednej twarzy dla siebie, a inną dla tłumu bez pomylenia w końcu która twarz jest prawdziwa."
"No man, for any considerable period, can wear one face to himself and another to the multitude, without finally getting bewildered as to which may be the true."

 Nathaniel Hawthorne


 "Zdecyduj się być samym sobą i wiedz, 
że ten kto znajdzie siebie, zgubi swą niedolę."
"Resolve to be thyself; and know that he, 
Who finds himself, loses his misery." 

 Matthew Arnold


 "Nikt nie powinien pozbyć się swojej indywidualności 
by stać się kimś innym. 
Żaden proces nie jest tak fatalny jak to, 
by wszystkich ludzi urobić na jedną modłę. 
"No man should part with his individuality to become another. 
No process is so fatal as that 
which would cast all men into one mold." 

 William Ellery Channing


 "Mało jest tyvh co patrzą swoimi oczami 
i czują własnym sercem."
"Few are those who see with their own eyes 
and feel with their own hearts." 

 Albert Einstein


 "Jeśli człowiek nie jest wierny swej indywidualności, 
nie może być lojalny do innych."
"For if a man is not faithful to his own individuality, 
he cannot be loyal to anything." 

 Claude McKay


 "Przede wszystkim: bądź prawdziwy w stosunku do samego siebie. I musi to byc oczywiste jak dzień po nocy, 
wtedy nie będziesz fałszywy w stosunku do nikogo."
"This above all: to thine own self be true. And it must follow, as the night the day, Thou canst not then be false to any man." 

 William Shakespeare, Polonius mówi do Hamleta (1600)


 "Jedna twarz dla świata, inna w domu, 
to źródło nieszczęścia."
"One face to the world, another at home makes for misery." 

 Amy Vanderbilt


 "Co jest pierwszym obowiązkiem człowieka?
Odpowiedź jest krótka: bycie sobą "
"What's a man's first duty? 
The answer's brief: To be himself." 

 Henrik Ibsen


[QZE09::080];[QEP69::005]
No: 2950; w sieci:
7.4.2012

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter