Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIII; No 2946

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie...

 

.

Wgląd w funkcjonowanie ludzkiego mózgu.

Mózg to najbardziej złożone urządzenie do przetwarzania informacji ze znanych tego typu urządzeń w Kosmosie. Zaznaczmy, w Kosmosie dostępnym dla tego typu badań obecnie. Być może zdanie trzeba będzie zmienić, kiedy poznamy inne pozaziemskie inteligencje (ETI), albo one nas poznają, ale do tego jeszcze daleko.
Typowy mózg zdrowego człowieka składa się aż z około 200 miliardów komórek (neuronów) z których każda łączy się z innymi komórkami za pośrednictwem kilku tysięcy lub nawet kilkunastu tysięcy połączeń zwanych synapsami. Są to cieniutkie (poniżej 0,001 mm średnicy), czasem bardzo długie, dobrze izolowane wypustki stykające się z synapsami innych komórek poprzez szczelinę szczelinę synaptyczną do której wydzielane są neurohormony. Wydzielone neurohormony przez jeden koniec synapsy pobierane są przez synapsę kontaktującą. Generowany jest w ten sposób impuls elektryczny przekazujący pobudzenia. Układ taki działa jak przełącznik, podobnie jak działają przełączniki w komputerach, choć oparte na innych mechanizmach aktywacji.  Ocenia się, że pojedynczy mózg ludzki zawiera więcej takich przełączników niż wszystkie obecnie funkcjonujące komputery na świecie. 
Nic dziwnego, że rozeznanie się w tym kosmicznym galimatiasie jest czymś niezmiernie trudnym. Ostatnio jednak, posługując się fotografią wysokorozdzielczą i wybarwianiem specyficznych białek systemu nerwowego odczynnikami fluoryzującymi różną  barwą udało się wykryć drogi połączeń nerwowych i częstotliwość ich używania. Poniższe zdjęcie stanowi zestawienie wyników tych badań. Im barwa bardziej ciepła, tym przekazywanie informacji bardziej intensywne. 

Okazało się, że przekaz informacji jest bardzo uporządkowany jak we wspaniale zorganizowanej centrali informacyjnej. Co ciekawe, masowe wytwarzanie synaps zachodzi najintensywniej w okresie embrionalnym, a potem, w czasie dzieciństwa i dojrzewania zachodzi organizowanie pracy mózgu przez przycinanie synaps niepotrzebnych. Proces przycinania i wytwarzania synaps trwa przez całe życie w zależności od trybu życia i aktywności. Ale to już sprawa fizjologii mózgu.
Bardzo interesujący sposób prezentacji połączeń poszczególnych ośrodków mózgowych przekazano na stronie internetowej wywoływanej przez dziabnięcia poniższej ilustracji wiodącej. Jest to interaktywna prezentacja połączeń poszczególnych ośrodków mózgowych. Poniżej
mamy schemat wyjściwowy. Po dziabnięciu w ilustrację pojawia się obraz powiększony z czytelnymi nazwami ośrodków mózgowych. Nazwy są po łacinie i niespecjalistom trudno przypisać je poszczególnym działaniom. Niemniej dziabnięcie w jakikolwiek ośrodek pokazuje jego połączenia z innymi ośrodkami, te zaś z innymi, i tak oglądać można jak ten wyjściowy galimatias funkcjonuje jako doskonale zintegrowana maszyneria informacyjna. Dziabnięcie w centrum cofnie nas do wyjściowego 'bałaganu'. Warto pobawić się. Może być ciekawsze niż wiele gier komputerowych. 
Są to wyniki badań prowadzonych na UCLA
*) i Massachusetts General Hospital.

*) University of California, Los Angeles.

adres interaktywnej strony podrzucił M. Kleciak z Niemiec
[QZE09::076];[QEQ12::160]177,178
w sieci 2.4.2012; nr 2946

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter