Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XIII; No 2930
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCXLIII)

.

postawa życiowa / attitude

 

"Czy to życie jest takie paskudne? 
Czy to raczej nie twoje ręce są za małe, spojrzenie otumanione? 
To ty jesteś tym, który ma dorosnąć."
"Is life so wretched? 
Isn't it rather your hands which are too small, 
your vision which is muddled? 
You are the one who must grow up."

 Dag Hammarskjold


 "Jeśli czegoś nie lubisz, zmień to. 
Jeśli nie możesz tego zmienić, zmień swoje podejście.
Nie narzekaj."
"If you don't like something, change it. 
If you can't change it, change your attitude. 
Don't complain."

 Maya Angelou


 "Jeśli jesteś zrozpaczony czymś zewnętrznym, 
ból nie jest rzecz a samą w sobie, ale twoją oceną, 
a to jesteś w stanie zmienić w każdej chwili."
"If you are distressed by anything external, 
the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it; 
and this you have the power to revoke at any moment."

 Marek Aureliusz / Marcus Aurelius


 "Człowiek nie jest wzburzony zdarzeniami jakie napotyka, 
ale poglądem jaki na nie ma."
"Men are disturbed not by things that happen, 
but by the view they take of them."

 Epiktet / Epictetus


 "To nie ciężar cię załamuje, 
ale sposób w jaki go znosisz."
"It's not the load that breaks you down, 
it's the way you carry it."

Lena Horne


 "Wypadki są jak nóż, co to albo nam służy, albo nas skaleczy, 
w zależności od tego czy chwycimy za ostrze, czy za uchwyt."
"Mishaps are like knives, that either serve us or cut us, 
as we grasp them by the blade or the handle."

 James Russell Lowell


"Jeżeli potrafimy zmienić nasze podejście, 
nie tylko będziemy widzieć życie inaczej, 
ale życie samo będzie inne."
"Could we change our attitude, 
we should not only see life differently, 
but life itself would come to be different. 

 Katherine Mansfield


 "Nauczyłam się z doświadczenia, 
że większość naszego szczęścia czy nieszczęścia 
zależy od naszego nastawienia, a nie od okoliczności."
"I have learned from experience 
that the greater part of our happiness or misery 
depends on our dispositions and not on our circumstances."

 Martha Washington


[QZ08::119];[QEQ01::183]
w sieci 11.3.2012; nr 2930

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter