Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIII; No 2925

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie...

 

.

Альбом старaго Львова
[Album starego Lwowa]

Światowa Biblioteka Cyfrowa (World Digital Library) udostępniła unikalny album Lwowa wydany w roku 1917 w Petrogradzie, jak przed samym końcem Imperium Rosyjskiego nazywano Leningrad (!). 

 

 

Wasilij Andrejewicz Wereszczagin

Petrograd 1917

[50 fotografii]

 

dostępne pod adresem:

http://content.wdl.org/7784/service/7784.pdf

(ok. 9.4 Mb)

 

 

Album pochodzi ze zbiorów Biblioteki Parlamentu Ukraińskiego. W krótkim wstępie napisanym po rosyjsku (rosyjski przedrewolucyjny) autor wyjaśnia, że jest to niejako uzupełnienie jego książki 'Staryj Lvov', o starym rosyjskim mieście, stolicy Rusi Czerwonej, czasowo, jak autor ma nadzieję, pozostającym we wrogich rękach. Ani razu nie pada słowo Polska, ani nawet Lemberg. Jest reprodukcja portretu króla Stasia (na słodko) Bacciarelliego. Staś jest królem bliżej nieokreślonego królestwa. Trzeba jednak oddać, że na fotografiach ulic nie pojawiają się napisy niemieckie ani rosyjskie, nazwiska są polskie i polskie nazwy firmy (np Galicyjska Spółka Myśliwska!). Pod poszczególnymi zdjęciami opisy są po rosyjsku i francusku. 

Miłośnicy starego Lwowa pewnie z nutką nostalgii popatrzą na ulicę Czackiego, ul. Krakowską, fontannę Diany w Rynku, katedrę Ormiańską, dom Sobieskiego (też il. galerii portretów), kościół Bernardynów, Benedyktynów i Dominikanów, szereg eksponatów z Muzeum Miejskiego, a także ze zbiorów W. Łozińskiego, hrabii Pinińskiego, Marii Dąbczańskiej i in. 


Pałac Metropolity Uniackiego


Portret króla Stanisława Augusta
Bacciarelli, Muzeum Miejskie

[QZE09::057];[QCB43::050]
w sieci 3.3.2012; nr 2925

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter