Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok XIII; No 2923

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Teresa Paryna 

Cóż to za kraj

Tu o sprawiedliwość
    Kamienie wołają.

Tu spryt się nagradza,
    A wyszydza prawość.

Tu depcze się prawdę
    I krzyżuje świętość.

Tu kpi się z proroków,
    Patriotów i mędrców.

Tu dużo się krzyczy, a robi niewiele.
    Tu wyznaje się Boga jedynie w kościele.

Tu podcina się skrzydła
    Wielkim ideałom.

Tu życie poświęcić
    - to jeszcze za mało!

Tu honor, wstyd,
    Dumę odesłano w baśnie.

- A cóż to za kraj jest?
    A to Polska właśnie."


recytuje Alicja Kondtaciuk:

http://www.youtube.com/watch?v=WdLOhcIM4gE


[QZE09::055];[QEQ10::298]; w sieci 1.3.2012; nr 2923
 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter