Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XIII; No 2922
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

(ser. CCCXLII)

.

 Steve Allen

(1921 - 2000)


 "Sens posiadania otwartej umysłowości 
jest podobny do trzymania otwartych ust, 
celem  jednego i drugiego jest zamknięcie na czymś konkretnym."
 "The purpose of having an open mind is the same as 
having an open mouth,
the object being eventually to close it on something solid."

 "Idee mają swoje konsekwencje, 
zupełnie błędne idee miewają destruktywne konsekwencje."
 "Ideas have consequences, and totally erroneous ideas
are likely to have destructive consequences."

 "Mamy prawo czynić prawie prawie każde z rozsądnych założeń, powinniśmy jednak powstrzymywać się od konkluzji 
dopóki dowody nie będą tego wymagać."
 "We are entitled to make almost any reasonable assumption,
but should resist making conclusions
until evidence requires that we do so."

 "Człowiek gotów jest przyjąć każdą krytykę z wyjątkiem tego, 
że nie ma zmysłu humoru."
 "Men will take almost any kind of criticism
except the observation that they have no sense of humor."

 "Radio to teatr myśli,
telewizja to teatr bezmyślności."
 ["Radio to teatr myśli,
telewizja to teatr bezmyśli."]
 "Radio is the theater of the mind;
television is the theater of the mindless."

[QZE09::054];[QEP64::205]
w sieci 29.2.2012; nr 2922

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter