Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XII; No 2912

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Koncert na dwa instrumenty
(z okazji walentynek)

Oto nuty na wykonanie koncertu na dwa instrumenty. 
Ponieważ okazja niezwykła, instrumenty niezwykłe, więc i notacja muzyczna nietypowa. 

Do wykonania przy raczej małej widowni, jeśli nie aktorzy nie są ekshibicjonistami, lub bez widowni. 
Można wykonywać z przerwami w miarę kondycji duecistów.

ilustracja z materiałów zachęcających do odwiedzin jedynego w Polsce Muzeum Erotyki.
[QZE09::042];[QEQ10::276]
w sieci 14.2.2012; nr 2912

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter