Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XIII; No 2911
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCXLI)

.

 prawda / truths   (2)

 

"Podważanie przekonań innych grup które wydają się absurdalne jest dobrą drogą poznania potencjalnych absurdów w naszych własnych przekonaniach."
"Questioning what seem to be the absurd beliefs of another group is a good way of recognizing the potential absurdity of many of one's own cherished beliefs." 

 Gore Vidal


 "Zawsze trudno było człowiekowi uznać, że życie jest sztuką."
"It has always been difficult for Man to realize that life is an art."

 Havelock Ellis


 "Tacy są ludzie: Podważamy wszystkie nasze wierzenia 
z wyjątkiem tych, w które naprawdę wierzymy, 
i o tych nigdy nie pomyślimy żeby je kwestionować."
"This is how humans are: we question all our beliefs, except for the ones we really believe, and those we never think to question." 

Orson Scott Card 


"Sceptyczna analiza jest sposobem, zarówno w nauce jak i religii, za pomocą którego odsiać można 
głębokie myśli od głębokiego nonsensu."
"Skeptical scrutiny is the means, in both science and religion, by which deep thoughts can be winnowed from deep nonsense." 

Carl Sagan


 "Człowiek nie powinien połykać więcej wierzeń niż może strawić."
"A man must not swallow more beliefs than he can digest."

Havelock Ellis


"Edukacja, czymkolwiek by nie była, 
musi być szczepionką przeciwko truciznom życia."
"Education, whatever else it should or should not be, 
must be an inoculation against the poisons of life."

 Havelock Ellis


[QZE09::040];[QEQ10::077]
No: 2911; w sieci:14.3.2012

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter