Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XIII; No 2899
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

  (ser. CCCXL)

.

prawdy /truths

 

 "To dobre ćwiczenie poranne dla każdego badacza - 
odrzucić codziennie jakąś ulubioną hipotezę przed śniadaniem. 
To pozwala mu być młodym."
"It is a good morning exercise for a research scientist to 
discard a pet hypothesis every day before breakfast. 
It keeps him young." 

 Konrad Lorenz


 "To ważne by studenci przynosili jakieś bzdurstwa
 w sposób oczywisty sprzeczne z ich studiami; 
nie po to są by czcić co jest znane, ale by kwestionować."
"It is important that students bring a certain ragamuffin, 
barefoot irreverence to their studies; 
they are not here to worship what is known, 
but to question it." 

 Jacob Bronowski


 "We wszystkich sprawach jest rzeczą zdrową 
od czasu do czasu stawiać znak zapytania przy sprawach 
które od dawna uważałeś za oczywiste."
"In all affairs it's a healthy thing now and then to hang a question mark on the things you have long taken for granted."

 Bertrand Russell


 "Kiedy ostatnio postawiłeś znak zapytania 
w sprawach w które wierzysz?"
"When Was the Last Time You Hung a Question Mark 
on What You Believe?"

 Dr. Mardy


 "Begin challenging your own assumptions. Your assumptions are your windows on the world. Scrub them off every once and a while, or the light won't come in." 
 Alan Alda

[QZE09::026];[QEQ10::077]
No: 2899; w sieci:2.2.2012

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter