Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XIII; No 2891
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCXXXIX)

.

intencje / intentions

 

 "Gdybym na pewno wiedział, że ktoś przychodzi do mojego domu 
z pełną świadomością, by zrobić mi dobrze, 
uciekłbym dla ratowania życia."
"If I knew for a certainty that a man was coming to my house
with the conscious design of doing me good, 
I should run for my life."

 Henry David Thoreau


"W życiu trudno jest powiedzieć, kto czyni ci większą szkodę,
wróg z najgorszymi intencjami, czy przyjaciel z najlepszymi."
"In life it is difficult to say who do you the most mischief,
enemies with the worst intentions, or friends with the best."

 Edward George Bulwer-Lytton


 "Nie jest tak niebezpieczną rzeczą czynić źle dla większości ludzi, jak czynić im zbyt dobrze."
"It is not so dangerous to do wrong to most men,
as to do them too much good.

 Francois de La Rochefoucauld


 "Najbardziej nie ufam tym, co chcą polepszyć nasze życie,
a mają tylko jeden sposób postępowania."
"The people I distrust most are those who want 
to improve our lives but have only one course of action."

 Frank Herbert


 "Kiedykolwiek 'A' usiłuje zgodnie z prawem narzucić standardy moralne 'B', 'A' jest prawdopodobnie draniem."
"Whenever 'A' attempts by law to impose his moral standards upon 'B', 'A' is most likely a scoundrel."

 H. L. Mencken


 "Ludzie nigdy nie są pewnie bardziej przerażającymi, 
niż kiedy są przekonani bez żadnej wątpliwości o swojej racji.
"Human beings are perhaps never more frightening than when
they are convinced beyond doubt that they are right."

 Laurens van der Post


[QZE09::016];[QEQ03::162]
w sieci: 14.1.2011; nr 2891

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter