Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XII; No 2874

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie...

 

.

Chrząszcz wysadzany diamentami.

Jest taki chrząszcz, nazywa się Entimus imperialis, żyje w Brazylii, i całe jego czarne skrzydełka pokrywowe usłane są diamentami. Dosłownie. Widoczne na zdjęciu błyszczące wszystkimi kolorami tęczy plamki to zagłębienia w pokrywach wypełnione prawdziwymi diamentami. Pod względem krystalograficznym spełniają one wszystkie parametry kryształów, tylko że zbudowane są nie z węgla, lecz z chityny. Z tego samego materiału zbudowane są pozostałe części skrzydeł i szkieletu zewnętrznego. Chityna występuje u wszystkich owadów, mają ją kraby, jest też elementem budowy grzybów, tyle że nie ma postaci kryształów typu diamentów. 

 

Pod silnym powiększeniem mikroskopu skaningowego widać dokładnie zagłębienia wypełnione błyszczącymi kryształkami.

Szczegółowa analiza tzw skaterogramów - zarejestrowanego sposobu rozpraszania bardzo wąskiego strumienia światła i matematyczna analiza efektów pozwala ustalić formę krystalograficzną poszczególnych kryształków. Są to tak zwane kryształy fotoniczne. Spełniają one wszystkie kryteria diamentu, stąd ich szczególna zdolność wytwarzania efektów świetlnych. 

Nie jest jasna biologiczna funkcja tego efektu świetlnego. Na pewno chrząszczom nie chodzi o wzbudzenie zainteresowania badaczy. Najczęściej kończy się to dla zwierzaków niekorzystnie. Prawdopodobnie efekty świetlne pełnią rolę informacyjną w populacji, wabią partnerów, a może odstraszają potencjalnych wrogów. Badania są w toku.  

[QZE08::194];[QEQ04::136]
No: 2874; w sieci:
30.12.2011

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter