Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok XII; No 2872

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Stanisław Baliński

 (1899–1984)

KOLĘDA WARSZAWSKA 1939

O, Matko, odłóż dzień Narodzenia
Na inny czas,
Niechaj nie widzą oczy Stworzenia,
Jak gnębią nas.

Niechaj się rodzi Syn najmilszy,
Wśród innych gwiazd,
Ale nie u nas, nie w najsmutniejszym,
Ze wszystkich miast.

Bo w naszym mieście, które pamiętasz,
Z dalekich dni,
Krzyże wyrosły, krzyże i cmentarz,
Świeży od krwi.

Bo nasze dzieci pod szrapnelami,
Padły bez tchu.
O! Święta, Maryjo, módl się za nami,
Lecz nie chodź tu.

A jeśli chcesz już narodzić w cieniu
Warszawskich zgliszcz,
To lepiej zaraz po narodzeniu,
Rzuć Go na Krzyż.

THE WARSAW CAROL 1939

Mother, postpone the birth of Your Son,
some other time’s best,
Let not the eyes of Creation look on
how we’re oppressed.

Elsewhere Your Son should with all due gladness
be given birth,
not now, not here, not in this saddest
of towns on earth.

For in this city, which You’d remember
from the old days,
crosses grow, crosses, graveyards and embers
with fresh blood bathed.

Our children under shrapnel and bullet
lie dead and dumb.
O! Holy Mary, pray for us always,
but do not come.

But if You wish Him to come to earth
in Warsaw’s dross,
best then if You Him straight after birth
throw on the Cross.

Źródło: The Word; Słowo
Two hundred years of Polish poetry,
Dwieście lat poezji polskiej.
Blackheath NSW, Australia, 2010 (za zgodą)

translated by:

Marcel Weyland (Sydney)
marcel.weyland@bigpond.com

[QZE08189::189];[QAB08::217]p186;  w sieci 24.12.2011; Nr 2872


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter