Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XII; No 2865

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie...

 

.

Pająki z setkami uszu.

Pająki, przede wszystkim skakuny, ale też wiele innych stawonogów o szkielecie zewnętrznym, mają często ciała obrośnięte włoskami, czy szczecinkami. Przypuszczano, że włoski te reagują na fale akustyczne (jak podobne urządzenia w ślimaku ucha ssaków) i pełnią funkcję uszu, tak bardzo potrzebnych dla orientowania się w akustycznym środowisku pełnym wrogów, ewentualnych partnerów i pożywienia. Szczecinki te nazwano trichobotriami i rzecz wydawała się oczywista. Rzęski ślimaka w uchu wewnętrznym ssaków wysyłają impulsy nerwowe do mózgu i cały ich zestaw reagując na fale akustyczne różnej częstotliwości pozwala mózgowi na dokonanie spektralnej analizy dochodzących dźwięków. 
Podobnego wyniku oczekiwano po wynikach analizy trichobotrii pająków. Wybrano do badań mile
wyglądającego skakuna bogatego w trichobotria (jak na zdjęciu). 

 

Posługując urządzeniem opartym na analizie efektów świetlnych wywołanych wiązką lazerową w aerozolu oleju otaczającym poszczególne trichobotria i poddając wyniki analizie komputerowej stwierdzili, że poszczególne trichobotria nie reagują na wybrane częstotliwości fal akustycznych, jak to jest w aparacie Cortiego w ślimaku ssaków, ale każde z osobna jest uchem reagującym na fale akustyczne w zakresie 40 do 600 Hz (człowiek jest wrażliwy w zakresie do 20 do 20.000 Hz). Przy tym czułość ich jest wręcz nieprawdopodobna - trichobotria reagują na ruchy powietrza rzędu odległości atomowych. Tak więc skakun nie tylko obserwuje świat doskonałym aparatem wzrokowym (zwykle 8 oczu i nie fasetkowych, jak u owadów), ale śledzi świat setkami uszu, ma swój pogląd na świat, ma też posłuch na świat jak nietoperze i delfiny, ale pewnie bardziej precyzyjny. 
Nic dziwnego, że do tak precyzyjnej analizy środowiska potrzebny jest mu wielki mózg omawiany poprzednio. 
Coraz częściej jesteśmy zaskakiwani niezwykłymi osiągnięciami technicznymi zwierząt, w porównaniu do których daleko jest technologii ludzkiej. Właściwie wszystkie osiągnięcia technologii ludzkiej (być może poza technologią nuklearną) wloką się daleko za umiejętnościami zwierząt i roślin. Zachodzi więc pytanie, czemu to jakieś najbardziej wyposażone zwierzaki nie potrafiły zawojować świat. I niestety, w przyrodzie, jak wśród ludzi, szaleje przeklęty wyścig zbrojeń, na każdą nowy 'wynalazek' agresji znajduje się nowy 'wynalazek' obrony, i tak toczy się światek, i tak to czy się ewolucja. 

O różnych tajnikach widzenia było już tu i tu. (p. też notka poprzednia).
filmik o badaniu trichobotrii jest tu:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fmNKtPMap9c

[QZE08::186];[QEQ04::081]96,9
w sieci 16.12.2011; nr 2865

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter