Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XII; No 2843
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCXXXV)

.

uprzejmość / kindness

 

"Żadna uprzejmość, niezależnie jak drobna, nigdy nie jest stratą."
"No act of kindness, no matter how small, is ever wasted."

 Aesop / Ezop


 "Oto moja prosta religia.
Nie potrzeba świątyń, ani skomplikowanej filozofii.
Nasz własny mózg, nasze własne serce jest świątynią;
Tą filozofią jest uprzejmość."
"This is my simple religion.
There is no need for temples; no need for complicated philosophy. Our own brain, our own heart is our temple; 
the philosophy is kindness."

The 16th Dalai Lama


 "Uprzejmość rodzi uprzejmość"
"Kindness gives birth to kindness."

 Sophocles / Sofokles


 "Wszystkie wartości tego świata są, mniej albo więcej, wątpliwe,
ale najważniejszą rzeczą w życiu jest ludzka uprzejmość."
"All values in this world are more or less questionable,
but the most important thing in life is human kindness."

 Yevgeny Yevtushenko / Jewginij Jewtuszenko


 "To nieco żenujące, że po czterdziestu pięciu latach badań, najlepszą radą jaką mogę dać ludziom, to być wykazywać nieco więcej wzajemnej uprzejmości." 
"It is a little embarrassing that after forty-five years
of research and study, the best advice I can give to people
is to be a little kinder to each other."

 Aldous Huxley


 "Zastosujmy nową zasadę życia od dziś:
Zawsze starajmy się być nieco uprzejmiejsi niż to niezbędne."
"Shall we make a new rule of life from tonight:
always try to be a little kinder than is necessary."

J. M. Barrie


 "Częścią uprzejmości jest kochanie ludzi bardziej 
niż na to zasługują."
"A part of kindness consists in loving people more 
than they deserve."

 Joseph Joubert


[QZE08::148];[QEP64::277]
w sieci: 10.11.2011; nr 2843

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter