Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XII; No 2833

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno spochmurnienie dziennie...

 
.
 

10 sposobów na manipulację społeczeństwem
wedle Noama Chomskiego

Wobec niezwykłej powyborczej orkiestracji polskich mediów warto przytoczyć cyniczne rady starego wygi w tych sprawach - Noama Chomskiego.
Od dawna wędruje w sieci te dziesięć przykazań po angielsku, francusku i po polsku. 
Pasuje jak ulał do polskiego prania mózgów. 
Oto co mają robić przywódcy narodu dla 'dobra obywateli', i jak dotąd, doskonale to robią.

1 – ODWRÓĆ UWAGĘ
Kluczowym elementem kontroli społeczeństwa jest strategia polegająca na odwróceniu uwagi publicznej od istotnych spraw i zmian dokonywanych przez polityczne i ekonomiczne elity, poprzez technikę ciągłego rozpraszania uwagi i nagromadzenia nieistotnych informacji. Strategia odwrócenia uwagi jest również istotna dla zapobieżenia zainteresowania społeczeństwa podstawową wiedzą z zakresu nauki, ekonomii, psychologii, neurobiologii i cybernetyki.
„Odwracaj uwagę opinii publicznej od realnych problemów społecznych by zniewolona została przez nieważne sprawy. Spraw, by społeczeństwo było zajęte, zajęte, zajęte, bez czasu na myślenie, niech wraca do farmy i zwierząt". (cyt.  z „Silent Weapons for Quiet Wars”).

 (wzniecaj kłotnie w partii przeciwnej; 
rozgłaszaj duperele z życia polityków, Sejmu, celebrytów...) 

 

2 – STWÓRZ PROBLEMY, PO CZYM ZAPROPONUJ ROZWIĄZANIE
Ta metoda jest również nazywana „problem – reakcja – rozwiązanie”.
Tworzy problem, „sytuację”, mającą na celu wywołanie reakcji u odbiorców, którzy będą się domagali podjęcia pewnych kroków zapobiegawczych. Na przykład: pozwól na rozprzestrzenienie się przemocy, lub zaaranżuj krwawe ataki tak, aby społeczeństwo przyjęło zaostrzenie norm prawnych i przepisów za cenę własnej wolności.
Lub: wykreuj kryzys ekonomiczny aby usprawiedliwić radykalne cięcia praw społeczeństwa i demontaż świadczeń społecznych.

 (kibole, afery przeciwników, których trzeba usadzić..)

 

3 – STOPNIUJ ZMIANY
Akceptacja aż do nieakceptowalnego poziomu. Przesuwaj granicę stopniowo, krok po kroku, przez kolejne lata. W ten sposób przeforsowano radykalnie nowe warunki społeczno-ekonomiczne (neoliberalizm) w latach 80-tych i 90-tych: minimum świadczeń, prywatyzacja, niepewność jutra, elastyczność, masowe bezrobocie, poziom płac, brak gwarancji godnego zarobku – zmiany, które wprowadzone naraz wywołałyby rewolucję.

 (przykłady doskonale dobrane..)

 

4 – ODWLEKAJ ZMIANY
Kolejny sposób na wywołanie akceptacji niemile widzianej zmiany to przedstawienie jej jako „bolesnej konieczności” i otrzymanie przyzwolenia społeczeństwa na wprowadzenie jej w życie w przyszłości. Łatwiej zaakceptować przyszłe poświęcenie, niż poddać się mu z miejsca.
Do tego społeczeństwo, masy, mają zawsze naiwną tendencję do zakładania, że „wszystko będzie dobrze” i że być może uda się uniknąć poświęcenia. Taka strategia daje społeczeństwu więcej czasu na oswojenie się ze świadomością zmiany, a także na akceptację tej zmiany w atmosferze rezygnacji, kiedy przyjdzie czas.

 (calutka III RP)

 

5 – MÓW DO SPOŁECZEŃSTWA JAK DO MAŁEGO DZIECKA
Większość treści skierowanych do opinii publicznej wykorzystuje sposób wysławiania się, argumentowania czy wręcz tonu protekcjonalnego, jakiego używa się przemawiając do dzieci lub umysłowo chorych. Im bardziej usiłuje się zamglić obraz swojemu rozmówcy, tym chętniej sięga się po taki ton.
Dlaczego? „Jeśli będziesz mówić do osoby tak, jakby miała ona 12 lat, to wtedy, z powodu sugestii, osoba ta prawdopodobnie odpowie lub zareaguje bezkrytycznie, tak jakby rzeczywiście miała 12 lub mniej lat” (zob. Silent Weapons for Quiet War).

 (sprawy międzynarodowe, sprawa 'wypadku' smoleńskiego)

 

6 – SKUP SIĘ NA EMOCJACH, NIE NA REFLEKSJI
Wykorzystywanie aspektu emocjonalnego to klasyczna technika mająca na celu obejście racjonalnej analizy i zdrowego rozsądku jednostki.
Co więcej, użycie mowy nacechowanej emocjonalnie otwiera drzwi do podświadomego zaszczepienia danych idei, pragnień, lęków i niepokojów, impulsów i wywołania określonych zachowań.

(Smoleńsk, krzyż, ilustruje robienie nastawienia piękny filmik: 
http://dc431.4shared.com/download/htku9xGY/Tomorrow_belongs_to_me0231.wmv

 

7 – UTRZYMAJ SPOŁECZEŃSTWO W IGNORANCJI I PRZECIĘTNOŚCI
Spraw, aby społeczeństwo było niezdolne do zrozumienia technik oraz metod kontroli i zniewolenia.
„Edukacja oferowana niższym klasom musi być na tyle uboga i przeciętna na ile to możliwe, aby przepaść ignorancji pomiędzy niższymi a wyższymi klasami była dla niższych klas niezrozumiała (zob. Silent Weapons for Quiet War).

 (ciągłe zmiany programów szkolnych, naogół w dół)

 

8 – UTWIERDŹ SPOŁECZEŃSTWO W PRZEKONANIU, ŻE DOBRZE JEST BYĆ PRZECIĘTNYM
Spraw, aby społeczeństwo uwierzyło, że to „cool” być głupim, wulgarnym i niewykształconym.

 (programy telewizyjne, prasa)

 

9 – ZAMIEŃ BUNT NA POCZUCIE WINY
Pozwól, aby jednostki uwierzyły, że są jedynymi winnymi swoich niepowodzeń, a to przez niedostatek inteligencji, zdolności, starań.
Tak więc, zamiast buntować się przeciwko systemowi ekonomicznemu, jednostka będzie żyła w poczuciu dewaluacji własnej wartości, winy, co prowadzi do depresji, a ta do zahamowania działań.
A bez działań nie ma rewolucji!

 (polski holokaust)

 

10 – POZNAJ LUDZI LEPIEJ NIŻ ONI SAMYCH SIEBIE
Przez ostatnich 50 lat szybki postęp w nauce wygenerował rosnącą przepaść pomiędzy wiedzą dostępną szerokim masom a tą zarezerwowaną dla wąskich elit. Dzięki biologii, neurobiologii i psychologii stosowanej „system” osiągnął zaawansowaną wiedzę na temat istnień ludzkich, zarówno fizyczną jak i psychologiczną. Obecnie system zna lepiej jednostkę niż ona sama siebie. Oznacza to, że w większości przypadków ma on większą kontrolę nad jednostkami, niż jednostki nad sobą.

 (PR!)

Wypracowanie i utrzymanie własnego stanowiska przy tym namolnym praniu mózgów na wszelkie sposoby i wszelkimi kanałami wymaga wiele wysiłku. Ale chyba tylko to pozostało by jakoś wyjść z twarzą wobec tylu przestępstw dokonywanych przez media opłacane przez społeczeństwo.
Oczywiście omawiany proceder to nie tylko polska specjalność. Jednak dziwnym zbiegiem politycznych okoliczności w Polsce lat ostatnich nabrał szczególnych rumieńców.

adresy stron z wypowiedziami Chomskiego:
http://anthrocivitas.net/forum/showthread.php?t=8206
http://www.maszke.pl/2011/06/noam-chomsky-10-sposobow-na-manipulacje-spoleczenstwem/
http://mufti.polacy.eu.org/1145/n-chomsky-10-sposobow-na-manipulacje-spoleczenstwem/
(Zródlo oryginalne: Découvrez l’Alchimiste en Vous)

[QZE08::158];[QEQ02-160]218,229
w sieci 31.10.2011; nr 2833

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter