Seria poetycka;  ISSN 1176-7545; rok XII; No 2832

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Jan Kasprowicz

(1860 - 1926)

Gdy przyjdzie czas

Gdy przyjdzie czas
Gdy przyjdzie czas, gdy przyjdzie czas
Odchodzić od pól tych i łąk,
Słońcu się nisko pokłonię,
Niebu pokłonię się w krąg.

O Boże mój, o Boże mój,
Tak szepnę usty wdzięcznemi:
Dałeś mi wszystko, co mogłeś:
Zapach tej drogiej ziemi.

Żal będzie iść, żal będzie iść,
Ciężar zawiśnie u stóp,
Chyba że w gór tych obliczu
Cichy sprawicie mi grób.

Tej roli piędź, tej roli piędź
Ostatnią mi będzie ostoją:
Tu się mej duszy tęsknice
Na wieki wieków ukoją.

When come the time

When comes the time
When comes the time, when comes the time,
To farewell these fields that I love,
I shall bow low to the sun,
Bow to the heavens above.

O my dear God, o my dear God! -
I’ll whisper with grateful breath:
You’ve given me all You could give,
The scent of this dearest earth.

Pity to go, pity to go,
Feet shall drag and shall drag,
Unless here, and facing these peaks,
My quiet grave shall be dug.

This rood of soil, this rood of soil,
Shall be my ultimate stay:
There shall my soul’s every longing
Soothed be for ever and aye.

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM08::217]p148; No: 2832(1670); w sieci: 30.10.2011


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter