Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XII; No 2831
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCXXXIV)

.

śmierć / death

 

"Cała nasza wiedza po prostu pomaga nam umrzeć śmiercią bardziej bolesną niż śmierć zwierząt, które nic nie wiedzą."
"All our knowledge merely helps us to die a more painful death than animals that know nothing."

 Maurice Maeterlinck


 "Dla siebie samego każdy jest niesmiertelny; 
może wiedzieć, że umrze, ale nigdy nie dowie się, że nie żyje."
"To himself everyone is immortal; he may know 
that he is going to die, but he can never know that he is dead."

 Samuel Butler


 "Strach przed śmiercią jest wynikiem strachu przed życiem. Człowiek który żyje w pełni jest gotów umrzeć w każdej chwili."
"The fear of death follows from the fear of life. 
A man who lives fully is prepared to die at any time."

 Mark Twain


 "Człowiek nie umiera z miłości czy na wątrobę, 
ani nawet z powodu starości; umiera bo jest człowiekiem."
"A man does not die of love or his liver or even of old age; 
he dies of being a man."

 Percival Arland Ussher


 "Rzecz w tym by umrzeć młodo jak najpóźniej."
"The idea is to die young as late as possible."

 Ashley Montagu


 "Podczas kiedy myślałem że uczę się jak żyć, 
uczyłem się jak umierać."
"While I thought that I was learning how to live, 
I have been learning how to die."

 Leonardo Da Vinci


 "Śmierć to odległa plotka dla młodych."
"Death is a distant rumor to the young."

 Andrew A. Rooney


 "Nasza śmierć nie jest końcem 
jeżeli możemy żyć w naszych dzieciach i młodszym pokoleniu. Ponieważ oni są nami, 
nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia."
"Our death is not an end 
if we can live on in our children and the younger generation. 
For they are us, our bodies are only 
wilted leaves on the tree of life."

 Albert Einstein


"Smierć, jako taka, zawsze zabijała mniej niż ludzkość."
"Death, by herself, has always killed far less that mankind has."
 

 José Saramago


[QZE08::156];[QEP84::066]
w sieci 30.10.2011; nr 2831

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter