Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XII; No 2819

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie...

 

.

Psylocybina może na stałe zmieniać osobowość.

Badania nad substancjami psychegennymi, halucynogenami, narkotykami, itp. są bardzo utrudnione. Nastąpiło to po niebezpiecznym niekontrolowanym wybuchu narkomanii w latach 1960-tych. Teraz na wszystko musi być oficjalna zgoda różnych komisji zajmujących się etyką badań naukowych i ich skutków. Oczywiście prowadzi się badania np na myszkach, ale trudno tak zaprojektować eksperyment, żeby można coś wywnioskować o mistycznych przeżyciach badanych myszek ...
Niemniej, w kilku ośrodkach naukowych w USA, po przedstawieniu dokładnego planu badań, pozwolenia takie uzyskano. 
Na tej zasadzie podjęto badania nad psychogennymi skutkami działania psylocybiny, alkaloidu zawartego w wielu gatunkach grzybów psylocybinowych. Szamani indiańscy od tysięcy lat stosowali magiczne grzybki w rytuałach wywoływania halucynacji zbiorowej. Stosowano Psilocibe mexicana, łysiczkę meksykańską, ale też inne gatunki rodzaju Psilocibe

Po dososowaniu się do wymogów komisji etycznych, grupa badaczy w Johns Hopkins University w Baltimore zajęła się wpływem psylocybiny na osobowość człowieka zwracając szczególną uwagę na długotrwałość efektów. 
Wybrano 51 ochotników nie zażywających żadnych narkotyków. Przebadano ich osobowość posługując się ankietami z pytaniami dotyczącymi ich cech psychicznych. Po doświadczeniu ankiety te osoby uczestniczące w eksperymencie wypełniały po raz drugi, i po dłuższym czasie (14 miesięcy) powtarzano ankietowanie. 
Doświadczenie prowadzono w natępujący sposób: Uczestnicy eksperymentu z zawiązanymi oczami, siedząc na tapczanie słuchali przez osiem godzin muzyki dla pobudzenia introspekcji. Podawano im psylocybinę w dawkach umiarkowanych lub nieco większych, albo placebo, przy tym ani prowadzący eksperyment, ani uczestnicy eksperymentu nie wiedzieli czy otrzymują preparat czy niedziałające, ale nieodróżnialne placebo. Dla kontroli stosowano też ritalinę, preparat o podobnych skutkach fizjologicznych, ale nie wywołujący halucynacji. Każdy z badanych uczestniczył w dwóch do pięciu seansów.  
Analiza wyników eksperymentu dała zaskakujące wyniki. Podczas gdy inne cechy osobowości pozostały bez zmiany, u ponad połowy uczestników istotnie zmieniała się ich otwartość objawiająca się zwiększoną kontaktywnością, wzmożonym poczucie radości, wewnętrznego spokoju i szacunku do innych. Szczególnie było to widoczne u osób odczuwających przeżycia mistyczne w czasie eksperymentu i osób religijnych. 
Najważniejsze jednak było to, że zmiana osobowości utrzymywała się przez 14 miesięcy, a więc po okresie kiedy seanse narkotykowe powinny przestać oddziaływać na psychikę, no i zmiany te były na ogół pozytywne. Uważa się, że osobowość człowiek kształtuje się w wieku 25-30 lat i potem nie zmienia się. Eksperymenty z psylocybiną zmieniłyby te poglądy.
Jednak część uczestników narzekała na uczucie obaw i zestresowanie. 
Uczeni zaznaczają, że eksperymentowanie takie nie może być prowadzone domowo, po amatorsku, bo może skończyć się źle. Badania prowadzone były pod ścisłym nadzorem medycznym.
Badania nad środkami psychogennymi budzą zainteresowanie nie tylko sfer medycznych czy zabawowych, ale też artystycznych. Wiadomo z historii sztuki, literatury i nauki, że wielu wybitnych badaczy i twórców przypisywało swoje osiągnięcia zażywaniu różnych narkotyków. Sprawa warta jest osobnego omówienia. 

 (o psylocybinie patrz też tu i tu.)

[QZE08::130];[QEQ01::268];[QEQ02::019]
w sieci: 15.10.2011; nr 2819

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter