Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XII; No 2817
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCXXXIII)

.

przeszłość jako nauczyciel / the past as a teacher.

 

 "Doświadczenie to ta cudowna rzecz, 
która umożliwia ci poznać błąd kiedy go powtarzasz."
"Experience is that marvelous thing that enables you
to recognize a mistake when you make it again."

 Franklin P. Jones


 "Nigdy nie starałam się wymazywać wspomnień przeszłości, 
choć niektóre są bolesne. 
Nie rozumiem ludzi którzy ukrywają się przed przeszłością. 
Wszystko co przeżyłeś pomaga ci być osobą którą jesteś teraz."
"I've never tried to block out the memories of the past,
even though some are painful.
I don't understand people who hide from their past.
Everything you live through helps to make you 
the person you are now."

 Sophia Loren


"Jest tylko jedna rzecz bardziej bolesna 
od uczenia się z doświadczenia, 
a mianowicie nie uczenie się z doświadczenia."
"There is only one thing more painful than 
learning from experience,
and that is not learning from experience."

 Laurence J. Peter


 "Nie powinniśmy patrzeć wstecz jeśli nie chcemy wyciągnąć pożytecznej nauki z przeszłych błędów 
i wyciągnięcia korzyści z drogo opłaconego doświadczenia."
"We should not look back unless
it is to derive useful lessons from past errors,
and for the purpose of profiting by dearly bought experience."

 George Washington


[QZE08::138];[QEQ01::233]
w sieci: 11.10.2011;nr 2817

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter