Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XII; No 2812
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

(ser. CCCXXXII)

.

wolność i uczciwość

 

 Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, 
aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, 
szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.

 Jan Paweł II


 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie i uczciwie.

 Epikur


 Tylko uczciwe życie jest szczęśliwe.

 Platon


 Przystoi walczyć w obronie praw, wolności, ojczyzny.

 Cyceron


 Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. 
Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.

 Jan Paweł II


 Wolności nie można symulować.

 Stanisław Jerzy Lec


 Nie jest wolny człowiek, który nie potrafi przyznać się do winy. Nie jest wolny naród, który nie potrafi wysłuchać wyznania win 
i uczynić takiego wyznania. 
Nic tak nie krępuje wolności, jak wina nienazwana i niewyznana.

 Józef Stanisław Tischner


 Należy czynić wszystko najlepiej, jak to możliwe; 
kochać wolność nade wszystko i nigdy nie zdradzać prawdy.

 Ludwig van Beethoven


 Syci niewolnicy są najzacieklejszymi wrogami wolności.

 Marie von Ebner-Eschenbach


Być wolnym, to móc nie kłamać.

Albert Camus


 Kto żyje w strachu, nie będzie dla mnie nigdy wolny.

 Horacy


[QZE08::134];[QEQ01::357]
No: 2812; w sieci:
8.10.2011

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter