Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XII; No 2805
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

(ser. CCCXXXI)

.

historia jako nauczyciel / the history as a teacher.

 

 "Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, 
skazani są na jej powtórkę'"
"Those who cannot remember the past 
are condemned to repeat it."

 George Santayana


 "Otrzymałem wiadomość od p. Santayana:
Jesteśmy skazani powtórzyć przeszłość, jaka by ona nie była.
To jest właśnie być żywym."
"I've got news for Mr. Santayana:
we're doomed to repeat the past no matter what.
That's what it is to be alive."

 Kurt Vonnegut


 "Istoty ludzkie, prawie jedyne mające zdolność 
uczenia się z doświadczeń innych, 
także odznaczają się dużą niechęcią do robienia tego."
"Human beings, who are almost unique in having
the ability to learn from the experience of others,
are also remarkable for their apparent disinclination to do so."

 Douglas Adams


"Doświadczenie ma nauczyć nas dwóch rzeczy -
Piersza, musimy wiele poprawić;
Druga, że nie powinniśmy poprawiać za dużo."
"Experience has two things to teach:
the first is that we must correct a great deal;
the second, that we must not correct too much."

 Eugene Delacroix


 "Że człowiek nie uczy się zbyt wiele od historii 
to najważniejsza lekcja udzielana nam przez historię."
"That men do not learn very much from the lessons of history
is the most important of all the lessons that history has to teach."

 Aldous Huxley


[QZM08::125];[QEQ::233]
w sieci:27.9.2011, nr 2805

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter