Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XII; No 2796

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno wypomnienie dziennie...

 

.
 

Sowiecki atlas szkolny 1941.

Wiaczesław Mołotow, minister spraw zagranicznych ZSRR tak przemawiał na sesji Rady Najwyższej ZSRR dnia 31 października w Moskwie:

Towarzysze Delegaci!

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy zaszły w sytuacji międzynarodowej poważne zmiany. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji w Europie, a również i w krajach znajdujących się daleko poza terenami Europy. W związku z tym należy wskazać trzy główne kierunki mające decydujące znaczenie.
Po pierwsze należy wskazać na zmiany, które zaszły w stosunkach pomiędzy ZSRR a Niemcami. Od czasu zawarcia 23 sierpnia 1939 roku umowy radziecko-niemieckiej o nieagresji, położony został kres nienormalnym stosunkom, które miały miejsce w ciągu szeregu lat pomiędzy ZSRR i Niemcami. W przeciwieństwie do wrogiego poprzedniego stosunku, rozniecanego wszelkimi sposobami przez poszczególne państwa europejskie, przyszło zbliżenie i polepszenie przyjaznych stosunków pomiędzy ZSRR i Niemcami. ....

Po drugie należy wskazać na fakt wojskowego rozgromienia Polski i rozpadu państwa polskiego. Rządzące koła Polski ogromnie chełpiły się "potęgą" i "walecznością" swej armii. 
Jednak okazało się, że wystarczyło krótkie uderzenie wymierzone przeciwko Polsce, początkowo armii niemieckiej, a następnie radzieckiej, aby nic nie pozostało z tego poczwarnego bękarta Traktatu Wersalskiego, który istniał kosztem uciskanych narodowości niepolskich. Polityka "tradycyjna" ciągłego lawirowania i gry pomiędzy Niemcami i ZSRR okazała się niewiele warta i całkowicie zbankrutowała.
....

Nie ma potrzeby udowadniać, że w chwili całkowitego upadku państwa polskiego rząd nasz musiał podać pomocną dłoń mieszkającym na terytorium Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi braciom Ukraińcom i Białorusinom. Tak też postąpił (burzliwe, długotrwałe oklaski, delegaci wstają z miejsc i urządzają owację).

Warto przypominać od czasu do czasu to sławetne przemówienie, szczególnie wobec powtarzających się gróźb militarnych pogrobowców ZSRR. Oczywiście przemówienie to miało cel pacyfistyczny. Chodziło o jak najszybsze zakończenie wojny przeciw Niemcom. I trzeba przyznać, w dużym stopniu skutkowało. Tylko głupota Hitlera uratowała świat przed niewyobrażalnymi skutkami. Ale o tym wszyscy wiemy. Tu chciałbym zwrócić uwagę na operatywność sowieckiego systemy edukacji. Zmieniono wszystkie podręczniki szkolne. Już w 1940 wydano podręczniki dla polskiej mniejszości narodowej (p. botanika po polsku wydana w Kijowie, gdzie nie zapomniano o Miczurinie i Łysence).
Jednak znacznie poważniejszym przedsięwzięciem było wydanie poprawnego atlasu szkolnego. Atlas zawiera zbiór map obejmujących całe terytorium ZSRR, a także mapy tematyczne. 
Oto fragment mapy pierwszej, przedstawia całość ZSRR z wybarwieniem podziału administracyjnego. Na mapie ZSRR graniczy wyłącznie z Niemcami od zachodu. Polski, nawet okupowanej, na mapie nie ma, nie ma też żadnej wzmianki o tym potworku wersalskim. Nie ma Warszawy, jest Dancig, i tylko Krakow jako jedyne miasto z terenu Polski, ale jako główne miasto 'Obłasti Gosudarstwiennych Interesow Germanii'. Wszystkie ważniejsze miasta na wschód od granicy niemiecko-rosyjskiej mają jeszcze polsko brzmiące nazwy, jest więc Łuck, Żitomir, Rowno, Stanisław, Pinsk, itd. 


mapa z:
Geograficzeskij Atłas dlia sredniej szkoły
Sojuz Sowietskich Socialisticzeskich Respublik
Gławnoje Uprawlenie Geodezii i Kartografii pri SNK SSSR
Moskwa 1941

Mapa narodowościowa faktycznie omija Polaków, na Ukrainie są Bojki, Gucuły, i tylko w okolicach Bełostoku równorzędne 'Poljaki', natomiast daje wiele miejsca Ukraińcom. Białystok był początkiem Polskiej Republiki Sockalistycznej, wypadało więc coś dać.
Z Atlasem i innymi materiałami na ten temat można zapoznać się na bardzo śmiałych stronach prowadzonych po rosyjsku przez Aleksandra Burłaka:
http://frankensstein.livejournal.com/208525.html
i
http://a-burlaka.livejournal.com/
gdzie jest też wiele odsyłaczy do innych stron dotyczących sowietologii. 

Przypomnijmy: 22 czerwaca Niemcy zdradziecko napadły na Związek Radziecki. Ot, zdradziecki naród. Nie pomogło nawet to, że Ribbentrop, ten od traktatu rozbioru Polski, nosił najwyższe odznaczenie sowieckie - Order Lenina. (Jak Jaruzelski i kilku innych polskich generałów po wojnie!)

[QZE08::105];[QEQ01::162];[QEQ01::066]7,a
w sieci: 17.9.2011; nr 2796

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter