Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XII; No 2790
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

(ser. CCCXXX)

.

niezgodność / disagreement

 

 "Strzeż się prestiżu wielkich nazwisk; 
bacz by twoje zdanie było twoim zdaniem; 
i nie obawiaj się niezgodności; 
Nie ma zaufania bez sprawdzania."
"Guard against the prestige of great names; 
see that your judgments are your own; 
and do not shrink from disagreement; 
no trusting without testing."

 Lord Acton (John Dalberg)


 "Zgadzać się bez zrozumienia to szaleństwo. 
Nie zgadzać się bez zrozumienia to bezczelność."
"To agree without understanding is inane. 
To disagree without understanding is impudent."

 Mortimer J. Adler


 "Uczciwe niezgadzanie się jest często dobrym znakiem postępu." "Honest disagreement is often a good sign of progress."

 Mohandas K. Gandhi


"Dobre przewodzenie wymaga otoczenia się ludźmi o różnych poglądach mogących różnić się od ciebie bez obawy odwetu." "Good leadership requires you to surround yourself 
with people of diverse perspectives 
who can disagree with you without fear of retaliation."

 Doris Kearns Goodwin


 "Początkiem myśli jest niezgodność - 
nie tylko z innymi, ale też z samym sobą."
"The beginning of thought is in disagreement -
not only with others but also with ourselves."

 Eric Hoffer


 "W sprawie śpiewu, żabia szkoła i szkoła skowronka 
nie pozostają w zgodzie."
"On the subject of singing,
the frog school and the lark school disagree."

 Przysłowie chińskie / Proverb (Chinese)


 "Jeżeli dwie osoby w danej sprawie zawsze się zgadzają, 
jedna z nich jest bezużyteczna. 
Jeśli ciągle się nie zgadzają, oboje są bezużyteczni."
 "If two men on a job agree all the time, then one is useless. 
If they disagree all the time, then both are useless."

 Darryl F. Zanuck


[QZE08::111];[QEP94::156]
w sieci 11.9.2011; nr 2790

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter