Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XII; No 2775
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

(ser. CCCXXIX)

.

 trudności / difficulties

 

 "Coś co mnie nie zabija czyni mnie silniejszym."
"Whatever does not kill me makes me stronger."

 Friedrich Nietzsche


 "Trudności mają pobudzać a nie zniechęcać.
Charakter człowieka wzmacnia się dzięki konfliktowi."
"Difficulties are meant to rouse, not discourage. 
The human spirit is to grow strong by conflict."

 William Ellery Channing


 "Człowiek z charakterem ma szczególny pociąg do trudności, 
ponieważ tylko pokonanie trudności realizuje jego potencjał."
 "A man of character finds a special attractiveness in difficulty,
 since it is only by coming to grips with difficulty 
that he can realize his potentialities."

 Charles DeGaulle


 "To przezwyciężanie trudności czyni bohaterów."
"It is surmounting difficulties that makes heroes."

 Louis Pasteur


 "Pokonywanie trudności to doświadczanie pełnej rozkoszy życia.
"To overcome difficulties is to experience the full 
delight of existence."

 Arthur Schopenhauer


 "Wielu zawdzięcza swoją wielkość życia ogromnym trudnościom."
"Many men owe the grandeur of their lives 
to their tremendous difficulties."

 C. H. Spurgeon


[QZE08::077];[QEQ00::136]
No: 2775; w sieci:23.8.2011

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter