Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XII; No 2773
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...

 (ser. CCCXXVIII)

Złote myśli mordercze.

'Każdy głupiec potrafi popełnić morderstwo, 
ale trzeba być artystą by popełnić naturalną śmierć.'
'Any fool can commit a murder, but it takes an artist to commit a natural death'

Arthur Koestler, 
rozczarowany entuzjasta rewolucji sowieckiej 
o szkoleniu członków aparatu represji 
Dzierżyńskiego i jego następców.
(1905 - 1983)

 

'W społeczeństwie w którym nie odróżnia się zysku od spekulacji, pieniędzy jako niezbędności od pieniędzy jako zbytku, morderstwo jest czasami koniecznością 
i zawsze jest dopuszczalne.'

'Under the rules of a society that cannot distinguish between profit and profiteering, between money defined as necessity and 
money defined as luxury, murder is occasionally obligatory 
and always permissible.'

Lewis H. Lapham 
amerykański eseista i wydawca (1935-)

[QZE08::094];[TZE04::127];QEQ00::268]
w sieci 13.8.2011; nr 2773


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter