Seria poetycka; Polish poetry (English translations)  ISSN 1176-7545; rok XII; No 2765

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

.
Krzysztof Kamil Baczyński 

(1921-1944)

Elegia o chłopcu polskim

  Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą,  
haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią,
malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg,
wyszywali wisielcami drzew płynące morze.

Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć,
gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami.
Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg,
przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg.

I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc,
i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło.
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.
Czy to była kula, synku, czy ci serce pękło?

 

Elegy on a Polish boy

From your dreams they cut you off, son, fluttering dreams like butterflies,
they embroidered for you, sonny, with red blood your suffering eyes,
painted landscapes stitched and strung with streaming fires’ yellow motif,
and with hanged men ornamented seas of treetrunks floating.

And they taught you well, my sonny, taught you well your earth,
when you scythed a pathway through it cut with iron tears,
and they nurtured you in darkness, bread of fear fed to your lips,
and you measured your path blindly with most shameful human steps.

And went out, my sunshine bright, with black gun into night,
and each second's tick you sensed there - bristling evil's hate,
as you fell, the earth beneath you with your hand first blessed.
Was it bullets struck you, sonny, or the heart that’s burst?


Źródło: The Word; Słowo
Two hundred years of Polish poetry,
Dwieście lat poezji polskiej.
Blackheath NSW, Australia, 2010 (za zgodą)

translated by:

Marcel Weyland (Sydney)
marcel.weyland@bigpond.com

[QZE08084::061];[QAB08::217]p214;[QEQ00::196]  w sieci 1.8.2011; Nr 2765
[dziękuję p. LB}

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter