Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XII; No 2758
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCXXVI)

.

Albert Camus (2)

(1913 - 1963)

 "Czymżesz jest szczęście jeśli nie zwykłą harmonią między człowiekiem a życiem które prowadzi?'

"But what is happiness except the simple harmony between a man and the life he leads?"


 "O ile na ogół człowiek nie potarfi nadać historii jakiegoś sensu, może jednak zawsze działać tak, że jego życie ma sens."

"If, after all, men cannot always make history have a meaning, they can always act so that their own lives have one."


 "Prawdziwa hojność w stosunku do przyszłości 
polega na dawaniu wszystkiego dla teraxniejszości. 
 "Real generosity towards the future 
lies in giving all to the present."

 "Autentyczna twórczość to dar dla przyszłości."
 "Any authentic creation is a gift to the future."
 "Prawda, jak światło, olśniewa.
Przeciwnie, nieprawda to piękny zachód retuszujący wszystko."
 "Truth, like light is dazzling.
By contrast, untruth is a beautiful sunset that enhances everything."

[QZE08::078];[QEP65::020]
w sieci 25.7.2011; nr 2758

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter