Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XII; No 2749
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCXXV)

.

Albert Camus

(1913 - 1963)


 "W środku zimy zrozumiałem wreszcie, że w moim wnętrzu tkwi niezwyciężone lato."

"In the depth of winter, I finally learned that within me there lay an invincible summer."


 "Życie jest sumą wszystkich twoich wyborów."

"Life is the sum of all your choices."


 "Poznaje się swą drogę przez odkrycie ścieżek które od niej odbiegają"

"One recognizes one's course by discovering
the paths that stray from it."


"Wybaczą ci twoje szczęście i sukces 
jeśli zgodzisz się nim dzielić z innymi."

"You are forgiven for your happiness and your successes
only if you generously consent to share them."


 "Potrzeba posiadania racji - znak wulgarnej umysłowości." 

"The need to be right—the sign of a vulgar mind."


 "Nigdy nie zaznasz szczęścia jeśli będziesz dochodził czym szczęście jest. 
Nigdy nie będziesz żył dopatrując się znaczenia życia bez życia nim."
"You will never be happy if you keep searching for what happiness consists of.
You will never live if you keep looking for the meaning of life without living it."

[QZM04::197];[QEP65::020]
w sieci 11.7.2011, nr 2749

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter