Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XII; No 2736
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCXXIV)

.

udawanie / posing

 

"Jedna twarz dla świata, druga w domu, no i masz kłopot."
"One face to the world, another at home makes for misery." 

 Amy Vanderbilt


 "Niech świat cię zna jakim jesteś, nie jakim myślisz że powinieneś być, ponieważ prędzej czy później, jeśli udajesz, 
zapomnisz o swej pozie, i wtedy czym będziesz?"
"Let the world know you as you are, not as you think 
you should be, because sooner or later, if you are posing,
you will forget the pose, and then where are you?"

 Fanny Brice


 "Nie sprzeniewierzaj się sobie. Jesteś czym jesteś."
"Don't compromise yourself. You are all you've got."

 Janis Joplin


 "Rabbi Zusya rzekł, że w Dzień Sądu Ostatecznego Bóg nie spyta go, dlaczego nie był Mojżeszem, ale dlaczego nie był Zusya."
"Rabbi Zusya said that on the Day of Judgment, 
God would ask him, not why he had not been Moses, 
but why he had not been Zusya."

 Walter Kaufmann


 "Jesteśmy tak przyzwyczajeni do udawania przed innymi, 
że w końcu stajemy się przebierańcami dla samych siebie."
 "We are so accustomed to disguise ourselves to others
that in the end we become disguised to ourselves."

 Francois de la Rochefoucauld


 "Najbardziej wyczerpującą rzeczą w życiu jest nieszczerość."
"The most exhausting thing in life is being insincere."

 Anne Morrow Lindbergh


 "Jeśli człowiek nie jest wierny swojej osobowości, 
nie może być lojalnym  w stosunku do czegokolwiek."
"For if a man is not faithful to his own individuality,
he cannot be loyal to anything."

 Claude McKay


"Jesteśmy czymś co udajemy że jesteśmy, 
dlatego musimy uważać co udajemy."
 "We are what we pretend to be,
so we must be careful about what we pretend to be." 

 Kurt Vonnegut


[QZM04::192];[QEP64::205]
sieci 20.6.2011; Nr 2736

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter