Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XII; No 2731
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCXXIII)

.

Thomas H. Huxley  (2)

[biolog]                             (1825 - 1895)


 "Zapewniam, że jest największym pożytkiem zrobienie kilku błędów wcześnie w życiu."
"I can assure you that there is the greatest practical benefit in making a few failures early in life."
 "Wielkiem uwieńczeniem życia jest nie wiedza, ale działanie."
"The great end of life is not knowledge but action."
 "Jeżeli niewielka wiedza jest niebezpieczna, gdzie jest człowiek posiadający tyle wiedzy by być poza niebezpieczeństwem?"
"If a little knowledge is dangerous, 
where is the man who has so much as to be out of danger?"

 "Historia nas uczy ... że zwykłym losem nowej prawdy jest początek jako herezja a koniec jako przesąd."
"History warns us . . . that it is the customary fate of new truths to begin as heresies and to end as superstitions."
"Duch naukowy ma większą wartość niż jego wynik, 
a irracjonalnie utrzymywana prawda może być bardziej szkodliwa od uzasadnionego błędu."  
"The scientific spirit is of more value than its products, 
and irrationally held truths may be more harmful 
than reasoned errors."

[QZM04::191];[QEP68::095]
sieci 12.6.2011; Nr 2731

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter