Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XII; No 2726
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCXXII)

.

Thomas H. Huxley

[biolog]                             (1825 - 1895)


"Próbuj wiedzieć coś o wszystkim i wszystko o czymś."

{ulubione powiedzenie utrwalone na jego nagrobku)

"Try to learn something about everything 
and everything about something."

  (his favorite saying, ultimately inscribed on his headstone)


 "Moją sprawą jest kształtować moje aspiracje 
by zgadzały się z faktami, 
a nie dobierać fakty zgadzające się z moimi aspiracjami."
 "My business is to teach my aspirations to conform themselves to fact, not to try and make facts harmonize with my aspirations."
 "Źle jest gdy człowiek mówi, że jest pewien co do prawdziwości jakiegoś stwierdzenia bez wykazania dowodów którymi może logicznie uzasadnić swoją pewność." 
 "It is wrong for a man to say that he is certain of the objective truth of any proposition unless he can produce evidence which logically justifies that certainty."
 "Największe kłopoty człowieka zaczynają się wtedy, 
kiedy może robić to co chce."
 "A man's worst difficulties begin 
when he is able to do as he likes."

 "Wielka tragedia Nauki - 
zabicie pięknej hipotezy przez brzydki fakt."
 "The great tragedy of Science -
the slaying of a beautiful hypothesis by an ugly fact."

[QZM04::186];[QEP68::095]
w sieci 7.6.2011; Nr 2726

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter