Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XII; No 2714
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCXX)

.

Robert A. Heinlein ('nigdyzmy'/'neverisms')

(1908-1988)


 "Nigdy nie strasz małego człowieka. Zabije cię."
 "Never frighten a little man. He'll kill you."
 "Nigdy nie niedoceniaj mocy ludzkiej głupoty."
 "Never underestimate the power of human stupidity."
 "Nigdy nie próbuj uczyć świni śpiewać. Stracisz czas i zdenerwujesz świnię."
 "Never attempt to teach a pig to sing; it wastes your time and annoys the pig."
 "Nigdy nie odwołuj się do 'lepszej strony' natury człowieka. 
Może jej nie mieć. 
Odwołowanie się do egoizmu 
daje ci skuteczniejszą możliwość wywierania nacisku."
 "Never appeal to a man’s 'better nature.' 
He may not have one. 
Invoking his self-interest gives you more leverage."

 "Największą siłą produktywną człowieka jest samolubstwo".
 "The greatest productive force is human selfishness."
 "Nie upośledzaj swoich dzieci czyniąc ich życie łatwym."
 "Don't handicap your children by making their lives easy."
 "Wszystko darmowe kosztuje dwa razy więcej na dłuższą metę, 
lub okazuje się być bez wartości".
 "Anything free costs twice as much in the long run 
or turns out worthless."

 "Zawsze słuchaj ekspertów. 
Powiedzą ci czego nie da się zrobić i dlaczego. 
I wtedy rób to."
 "Always listen to experts. 
They'll tell you what can't be done and why. 
Then do it."

[QZM04::180];[QEP94::054]
w sieci: 22.5.2011; nr 2714

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter