Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok XII; No 2711

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Tadeusz Różewicz

(1921)

Warkoczyk

Kiedy już wszystkie kobiety
z transportu ogolono
czterech robotników miotłami
zrobionymi z lipy zamiatało
i gromadziło włosy

Pod czystymi szybami
leżą sztywne włosy uduszonych
w komorach gazowych
w tych włosach są szpilki
i kościane grzebienie

Nie prześwietla ich światło
nie rozdziela wiatr
nie dotyka ich dłoń
ani deszcz ani usta

W wielkich skrzyniach
kłębią się suche włosy
uduszonych
i szary warkoczyk
mysi ogonek ze wstążeczką
za który pociągają w szkole
niegrzeczni chłopcy
1950

The Pigtail

When at last all the women
from the transport were shaved
then four workmen with brooms
made of limewood twigs swept
and collected the hair

Under clear panes of glass
lies the stiff hair of the asphyxiated
in the gas chambers
in this hair are hairpins
and combs made of bone

No light dances through it
nor breeze blows apart
nor a hand touches it
nor the rain nor a mouth

In great boxes
lies desiccated tumbled hair
of the asphyxiated
and a grey pigtail
a little mousetail with ribbon
which is pulled at school by
naughty boys

Źródło: The Word; Słowo
Two hundred years of Polish poetry,
Dwieście lat poezji polskiej.
Blackheath NSW, Australia, 2010 (za zgodą)

translated by:

Marcel Weyland (Sydney)
marcel.weyland@bigpond.com

[QZM04::179];[QAB08::217]p261;  w sieci: 16.5.2011; nr 2711


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter