Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XII; No 2710

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...                                

.
 

Gdzie najlepiej, a gdzie najgorzej jest matkować.

Wiadomo, rodzenie dzieci to niebezpieczne zajęcie. Nie tylko dla ludzi, dla zwierząt też. Spróbujcie być hieną z jej niezwykłą anatomią narządów rodnych... Aż 60 procent pierworodnych hieniąt ginie w czasie porodu z powodu uduszenia. 
A u ludzi niebezpieczeństwo matkowania zależy przede wszystkim od tego gdzie ono ma miejsce. Zebrano dane statystyczne ze 164 krajów na temat umieralności matek w czasie porodu i w wyniku komplikacji poporodowych, a także w przeżywalności dzieci do lat pięciu. Wyniki badań okazały się szokujące.   
W dziesięciu najgorszych pod tym względem krajów co szóste, w Afganistanie nawet co piate dziecko umiera przed piątym rokiem życia. W Norwegii tylko jedno dziecko na 175 umiera przed piatym rokiem życia, podobnie w pozostałych dziewięciu 'najbezpieczniejszych' krajach. 
A kraje te to, w kolejności od najgorszych do lepszych i od najlepszych do gorszych:

od najgorszych do lepszych od najlepszych do gorszych
164 Afganistan,
163 Niger,
162 Gwinea-Bissau,
161 Jemen,
160 Czad,
159 Demokratyczna Rep. Kongo,
158 Erytrea,
157 Mali,
156 Sudan,
155 Repub. Centralnej Afryki.
 1 Norwegia,
 2 Australia,
 3 Islandia,
 4 Szwecja,
 5 Dania,
 6 Nowa Zelandia,
 7 Finlandia,
 8 Belgia,
 9 Holandia,
10 Francja.

Niemcy, Hiszpania i Wielka Brytania zajmują kolejno miejsca od 11 do 13, a Stany Zjednoczone dopiero 31 miejsce, 8 dzieci na 1000 umiera tam przed piątym rokiem życia. Za USA bezpośrednio jest Luksemburg i Białoruś. 
Zwraca uwagę regionalizacja w tym zestawieniu. Aż osiem najgorszych krajów znajduje się w Afryce subsaharyjskiej, a aż pięć najlepszych to kraje nordyckie. 
Odpowiednio też szokujące są dane co do średniego oczekiwanego czasu życia kobiet. Średnia dla Norwegii wynosi 83 lat, dla Afganistanu 45, co związane jest z kolei z powszechnością wyszkolonej obsługi medycznej w czasie porodu. W Norwegii praktycznie każdy poród odbywa się w asyście fachowej służby medycznej, podczas gdy w Afganistanie tylko 14 procent kobiet ma tę możliwość. 
I może najważniejsze uogólnienie problemu - wszystkie kraje pierwszej dziesiątki mają powszechną służbę zdrowia, podczas gdy ostatnie w klasyfikacji, wraz ze Stanami Zjednoczonymi, służbą taką nie dysponują. 


...Naiwna. Myśli że chce mi się jeść...

[QZE08::045];[QEP94::026]94;RCP05050-051
w sieci: 16.5.2011; nr 2710

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter