Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XII; No 2699
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCXIX)

.

Wielkanoc / Easter

 

"Nie poddawajcie się rozpaczy. 
Jesteśmy ludźmi Zmartwychwstania i alleluja jest naszą dewizą(?)."
"Do not abandon yourselves to despair. 
We are the Easter people and hallelujah is our song."

 Jan Paweł II / Pope John Paul II


 "Zmartwychwstanie nam mówi, 
że można złożyć prawdę w grobie, ale ona tam nie pozostanie."
"Easter says you can put truth in a grave, but it won't stay there."

 Clarence W. Hall


 "My żyjemy i umieramy; Chrystus zmarł i żył!"
"We live and die; Christ died and lived!"

 John Stott


 "Wielkanoc wyraża piękno, nadzwyczajne piękno nowego życia."
"Easter spells out beauty, the rare beauty of new life."

 S.D. Gordon


 "Na Wielkanoc zasłona między czasem a wiecznością 
staje się cieniutka jak babie lato."
"On Easter Day the veil between time and eternity 
thins to gossamer."

 Douglas Horton


 "Nasz Pan zapisał obietnicę Zmartwychwstania, 
nie tylko w książkach, ale w każdym wiosennym listku."
"Our Lord has written the promise of the resurrection, 
not in books alone, but in every leaf in spring-time."

Martin Luther


[QZM04::176];[QEP93::283]
w sieci 23.4.2011; nr 2699

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter