Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok XII; No 2695

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Władysław Broniewski

(1897 - 1962)

Żydom Polskim
Pamięci Szmula Zygielbojma

 Z polskich miast i miasteczek nie słychać krzyków rozpaczy,
padli, jak hufiec bojowy, warszawscy obrońcy getta...
Słowa me we krwi nurzam, a serce w ogromnym płaczu,
dla was, o Żydzi polscy, polski tułaczy poeta.

Nie ludzie, lecz psy okrwawione, i nie żołnierze, lecz kaci
przyszli, by śmiercią porazić was, wasze dzieci i żony;
gazem w komorach wydusić, wapnem w wagonach wytracić
i szydzić z umierających, bezbronnych i przerażonych.

Lecz wyście podnieśli kamień, by cisnąć nim w kanoniera,
który nastawiał działo, by dom wasz zburzyć do szczętu...
Synowie Machabeuszów, i wy potraficie umierać,
podjąć bez cienia nadziei walkę, we wrześniu zaczętą.

Oto, co trzeba wyryć, jak w głazie, w polskiej pamięci;
wspólny dom nam zburzono i krew przelana nas brata,
łączy nas mur egzekucyj, łączy nas Dachau, Oświęcim,
każdy grób bezimienny i każda więzienna krata.

Wspólne zaświeci nam niebo ponad zburzoną Warszawą,
gdy, zakończymy zwycięstwem krwawy nasz trud wieloletni:
każdy człowiek otrzyma wolność, kęs chleba i prawo
i jedna powstanie rasa, najwyższa: ludzie szlachetni.
1943

To the Jews of Poland
To the memory of Szmul Zygielbaum

From Polish township and village no cry of despair is sent...
they fell as a troop in battle, the Warsaw Ghetto’s brave fighters,
I dip my words in hot blood, my heart in tremendous lament
for you O Jews of Poland, I, Polish wanderer-writer.

Not men, but gore-spattered dogs these, not soldiers but bloody butchers,
who came to deal you your death-blows, to you, your wives and your children,
gas you in gas-chambers ghastly, stifle in wagons in batches,
mocking the dying and helpless, unarmed, afraid and bewildered.

But your hand picked up the stone to hurl at the head of the gunner
who aimed his cannon at your house, to smash, burn it to embers,
sons of the brave Maccabeans you rose to perish with honour,
with not a hope you continued the battle begun in September.

Carve this in Polish memory, carve it as if in stone:
our common house they demolished, our brothers’ blood they have spilled,
who share the wall they were shot at, Dachau and Auschwitz both own,
who share each grave left unmarked, and share each catacomb filled.

Upon us and ruins of Warsaw one sun only shall shine,
when with a bloody victory our toil at last shall be ended:
to grant freedom, and bread, and justice to all humankind,
and then one race only shall rise: the highest: men noble-minded.

Źródło: The Word; Słowo
Two hundred years of Polish poetry,
Dwieście lat poezji polskiej.
Blackheath NSW, Australia, 2010 (za zgodą)

translated by:

Marcel Weyland (Sydney)
marcel.weyland@bigpond.com

[QZM04::061];[QAB08::217]p258;  w sieci 18.4.2011; nr 2695


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter