Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XII; No 2689
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCXVIII)

.

strach / fear

 

Rzeczą jakiej należy się bać jest samo banie się"
"The only thing we have to fear is fear itself." 

  Franklin D. Roosevelt


"Strach ma zapach, jak i miłość ma."
"Fear has a smell, as love does." 

  Margaret Atwood


  "Żadna namiętność nie okrada naszego umysłu tak skutecznie 
ze zdolności do działania i rozumowania jak strach."
 "No passion so effectually robs the mind
of all its powers of acting and reasoning as fear."

Edmund Burke 


"Strach to para kajdanek założonych na naszą duszę"
"Fear is a pair of handcuffs on your soul."

Faye Dunaway   


  "Nie pobrał lekcji życia
kto nie pokonuje codziennie strachu."
"He has not learned the lesson of life
who does not every day surmount a fear."

Ralph Waldo Emerson 


  "Nasz problem to nie być wolnym od strachu, 
ale raczej okiełzać go i nim rządzić."
 "Our problem is not to be rid of fear
but rather to harness and master it."

Martin Luther King, Jr.


  "Odwaga to nie odporność na strach,
to dominacja nad strachem, nie jego brak"
"Courage is resistance to fear,
mastery of fear--not absence of fear."

Mark Twain 


[QZM04::172];[QEP67::202]
w sieci: 9.4.2011; nr 2689

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter