Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XII; No 2675
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCXVI)

.

szczęście / happiness  (2)

 

"Pgoń za szczęściem jest głównym źródłem nieszczęścia."
"The search for happiness is one of the chief sources of unhappiness."

Eric Hoffer


"Szczęścia nie osiąga się przez świadomą pogoń za szczęściem, 
na ogół jest to produkt uboczny innych działań."
"Happiness is not achieved by the conscious pursuit of happiness;
it is generally the by-product of other activities."

Aldous Huxley


"Wiele osób ma błędne wyobrażenie 
co stanowi prawdziwe szczęście. 
Nie osiąga się go przez samozadowolenie, 
ale przez wierność szlachetnej sprawie."
"Many persons have a wrong idea of 
what constitutes true happiness.
It is not attained through self-gratification
but through fidelity to a worthy purpose."

Helen Keller


"Pozostawanie bez czegoś czego pragniesz, 
to niezbędny składnik szczęścia."
"To be without some of the things you want
is an indispensable part of happiness."

Bertrand Russell


"Największym szczęściem jakie możesz osiągnąc to świadomość, 
że niekoniecznie potrzebujesz szczęścia."
"The greatest happiness you can have is knowing
that you do not necessarily require happiness."

 William Saroyan


"Jeśli tylko przestalibyśmy próbować być szczęśliwymi, 
mielibyśmy wspaniałe chwile (wyszłoby to nam na dobre)."
 "If only we'd stop trying to be happy 
we'd have a pretty good time."

Edith Wharton


[QZM04::164];[QEP65::122]
w sieci 16.3.2011; Nr 2675

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter