Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XII; No 2673
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

a

 

 

.

 

 

 

Jedno zdumienie dziennie..

.
 

Odkształcenia powierzchni ziemi w wyniku trzęsień.

Japończycy mają podstawy do tego, żeby dokładnie śledzić ruchy ziemi, tak zresztą jak i Nowozelandczycy. Ale Japończycy mają oprócz tego do dyspozycji odpowiednią technologię satelitarną i elektroniczną, czego nie ma tu w takim stopniu.
Już w roku 2006 uruchomiono japoński ALOS - specjalngo satelitę do obserwacji lądów  (Advanced Land Observing Satelite). Po trzęsieniu ziemi pod Christchurch z 22.2.2011 porównano wyniki obserwacji sprzed trzęsieniem ziemi z analogicznymi danymi po trzęsieniu. Wyznaczono radarowy iterferogram (synthetic aperture radar interferogram) pozwalający na bardzo precyzyjne określenie o ile powierzchnia ziemi oddaliła się lub przybliżyła do satelity pomiędzy dwoma terminami obserwacji. I tak otrzymano mapę zmian zaszłych w wyniku ostatnich ruchów tektonicznych:

Jest to mapa konturowa gdzie barwami oznaczono zmiany - strefy w stronę czerwieni to miejsca oddalone od satelity, w stronę błękitu - przybliżone, żółte - bez zmian. Jak się okazało, metoda jest zbyt dokładna - tereny szare to te miejsca, gdzie zmiany przekraczają zakres czułości metody. Metoda nie pozwala na ocenę dna morza - radar nie przebija wody, przeszkadza też obfita szata roślinna, stąd inne strefy szare. 
Jak widać, samo centrum o największym nasileniu zmian jest poza zakresem metody, sądzi się, że tu zmiany poziomu dochodziły do 50 cm. Reszta analizowanego terenu natychmiast przypomina rozchodzenie się fal w kałuży po wrzuceniu kamienia..
Ma to swoje uzasadnienie fizyczne. Aluwialne podłoże okolic Christchurch zachowuje się jak upłynniona masa. Ciekawe, że dalsze okolice obniżyły się o kilka centymetrów, aż przeszły do zmian zerowych.
Czy Japończycy przeprowadza podobną analizę terenów objętych ostatnim trzęsieniem w Japonii? Pewnie metoda okaże się zbyt czuła.

[QZE08::022];[QEP92::228]
w sieci 16.3.2011; Nr 2673

 
.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter