Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XII; No 2667
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

  (ser. CCCXV)

.

szczęście / happiness

 

 "Ludzie tylko wtedy mogą być szczęśliwi, jeśli nie będą zakładać, że celem życia jest szczęście."
"Men can only be happy when they do not assume
that the object of life is happiness."

 George Orwell


 "Nigdy nie będziesz szczęśliwy 
jeśli będziesz ciągle dociekał na czym polega szczęście."
"You will never be happy
if you continue to search for what happiness consists of."

 Albert Camus


 "Oto czym jest szczęście: 
być oddanym kompletnie czemuś wielkiemu."  *)
 "That is happiness; 
to be dissolved into something complete and great."

 Willa Cather
*) nie jestem pewien co do poprawności tego rłumaczenia/RA


 "Doskonałe szczęście to brak usiłowań osiągnięcia szczęścia."
"Perfect happiness is the absence of striving for happiness."

 Chuang-Tzu


 "Pewną metodą utraty szczęścia, znajduję, 
jest pożądanie go kosztem wszystkiego innego."
"A sure way to lose happiness, I found,
is to want it at the expense of everything else."

 Bette Davis


 "Szczęście jest jak motylek, jeśli go gonisz, 
pozostaje poza twoim zasięgiem, 
ale jeśli siądziesz spokojnie, może pojawić się wkrótce."
"Happiness is as a butterfly which,
when pursued, is always beyond our grasp,
but which if you will sit down quietly, may alight upon you."

 Nathaniel Hawthorne


[QZM04::150];[QEP65::122]
w sieci 28.2.2011; Nr 2667

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter