Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XII; No 2661

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Interaktywna mapa-encyklopedia wszystkich GUŁAGów ZSRR.

W sieci Internetu dostępne jest niezwykle porządne i dogłębne opracowanie całości sowieckiego archipelagu GUŁAG. Nie ma żadnego gadulstwa czy specjalnych objaśnień, są po prostu solidne dane.
Zaczynamy od mapy pod adresem:

http://www.memo.ru/history/nkvd/gulag/maps/ussri.htm

Wybieramy obóz wedle regionu  ZSRR, na to pojawia się szczegółowsza mapka regionu z wymieniem wszystkich łagrów i ich lokalizacją. Wystarczy wybrać nazwę miejscowości, i pojawia się najpierw skrócona informacja - od kiedy do kiedy łagier funkcjonował i czym zatrudniano niewolników, a po wybraniu 'podrobnee' dostępne jest całe morze faktów. Dowiemy się dokładnie o latach funkcjonowania (niektóre od 1932 do 1960!), zmianach, strukturze administracyjnej, podane są adresy, kody, nawet są nazwiska 'naczalników' z pełnymi tytułami i czasem pracy, zobaczymy też liczbę więźniów w różnych latach funkcjonowania. Niektóre są szokujące - od kilku tysięcy, najskromniej, do oszałamiającej liczby prawie 200.000! (Magadan w 1940 r. - 190.400, ale  jeszcze w 1951 - 170.000, ile więc razem musiało tam zginąć więźniów...). O znanej wielu Polakom Workucie dowiadujemy się, że w r.1938 było tam 15.000 niewolników, a w r. 1944 72.940, a zaraz w łagrze obok 37.000 (zamknięto w 1960). Każda informacja zaopatrzona jest tez w dokładną bibliografię i źródła archiwalne. 
Warto zajrzeć i podumać - 'Ludzie ludziom zgotowali ten los'.


(w sieci obraz jest lepszy)

Informacja ukazała się w ramach wymiany informacji na dobrze prowadzonej liście dyskusyjnej 'Kresy-Siberia':

http://groups.yahoo.com/group/Kresy-Siberia/

QZE08::014];[QLE15::253]
w sieci 20.2.2011; Nr 2661

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter