Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XII; No 2660
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCXIV)

.

sukces / success

 

 "Pożądanie sukcesu naoliwia utajoną prostytucję w duszy."
"The desire for success lubricates secret prostitutions in the soul."

 Norman Mailer


"Nic nie jest bardziej zawodne od sukcesu, 
ponieważ nic się z niego nie uczymy. 
Uczymy się tylko na upadkach."
 "Nothing fails like success because we don't learn from it.
We learn only from failure."

 Kenneth Boulding


 "Sukces zbiszczył wielu ludzi."
"Success has ruined many a man."

 Benjamin Franklin


 "Sukces to kiepski nauczyciel. 
Doprowadza mądrych do myślenia, że nie mogą stracić."
"Success is a lousy teacher.
It seduces smart people into thinking they can't lose."

 Bill Gates


 "Upadek jest podstawą sukcesu ...
za sukcesem czai się upadek"
Sukces "Failure is the foundation of success . . .
success is the lurking place of failure."

 Lao-tzu


 "Na każdym szczycie jesteś na skraju przepaści."
"On every summit you are on the brink of an abyss."

 Stanislaw Lec


 "Jeśli ktoś nie potrafi obchodzić się z sukcesem to dlatego, 
że także nie potrafi obchodzić się z upadkiem."
 "If a person can't handle success,
it was because they couldn't handle failure either."

 John Maxwell


 "Zwycięsca często ginie przez swój sukces."
"The victor is often vanquished by his own success."

 Johann Friedrich von Schiller


 "Sukces to trucizna którą należy zażywać tylko późno w życiu 
i tylko w małych dozach."
"Success is a poison that should only be taken late in life
and then only in small doses."

 Anthony Trollope


[QZM04::161];[QEP65::159]
w sieci 20.2.2011; Nr 2660

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter