Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok XII; No 2540

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Jonasz Kofta

(1942–1988)

Casus Dawida

A gdyby tak nie trafił Dawid
Goliata w ceber łba olbrzymiego
Nie byłoby czego sławić
Znów silny zabił słabego
Banalny i nudny wątek
I bez morału fabuła
Casus Dawida to wyjątek
My chcemy wierzyć, że reguła

The David Precedent

 If David had not even grazed
Goliath’s huge noggin unique
there would be left nothing to praise –
again the strong slew the weak
a dreary and commonplace plot
no moral thence drawn for the fool
David’s case is exceptional, but
we’d like to believe, it’s the rule.

Źródło: The Word; Słowo
Two hundred years of Polish poetry,
Dwieście lat poezji polskiej.
Blackheath NSW, Australia, 2010 (za zgodą)

translated by:

Marcel Weyland (Sydney)
marcel.weyland@bigpond.com

[QZM04::061];[QAB08::217]p458; w sieci: 19.1.2011; Nr 2640


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter